Laisvos darbo vietos

  

 

Data

Pareigybė Darbo pobūdis Reikalavimai, privalumai Pateikiami dokumentai Pastabos
 2021-10-15 Kultūrinės veiklos organizatorius Planuoja, organizuoja ir vykdo filialo Istorijų dvarelis kultūrinę veiklą 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių, humanitarinių mokslų srities arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą socialinių, humanitarinių mokslų srities su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;


2. Turėti ne mažesnę, kaip 2 metų darbo patirtį kultūrinės veiklos srityje.

Privalumas:
Turėti kultūrinės veiklos organizatoriaus specialisto kvalifikaciją.

CV, atitikimą specialiuosius reikalavimus ir privalumus patvirtinantys dokumentai.