Naujienos

Bibliotekos vadovai

Nuotraukų ciklas: Bibliotekos pokyčiai per 20 metų.

Šis nuotraukų ciklo albumas skirtas  Bibliotekos vadovams.
Bibliotekai vadovavo: Kazys Narijauskas 1937–1941, Pranas Pakalnis 1944–1946, Kazys Dilys 1946–1949, Juozas Pranckūnas 1949–1951, Rozalija Klimašauskaitė 1951–1961, Angelė Čepienė 1961–1964, Bronė Staikūnienė, Lukaitienė 1965–1973, Germa Aviltienė 1973–1974, 1975–1977, Bronė Šiaučiulienė 1974–1975, Stasė Tankūnienė 1976–1977, Vilija Butkytė 1977–1978, Audra Baltrūnaitė-Baltuškienė 1978, Edita Stiklinskaitė 1979–1984, Birutė Šližienė, Bulotienė 1984–2004, Romas Kutka 2004–2010, Audronė Šidlauskienė 2010, Romas Kutka 2010 iki šiol.