Naujienos

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų 20-oji savaitė prasidejo! Rubikių biblioteka dalinasi kraštotyrine medžiaga ir kviečia sugrįžti prie ištakų

Rubikių biblioteka įsteigta 1971 m., nors jos užuomazgos siekia 1952-1954 metus, kada ji kūrėsi ne pačioje gyvenvietėje, o tuometinėje Rubikių apylinkėje, Puodžių kaime, kur biblioteka veikė iki 1970 metų...

Šio pastato pirmame aukšte veikė Pradinė mokykla, o antrame aukšte pradėjo darbą biblioteka...

Mus siekia šykščios žinios apie tuo metu joje dirbusius žmones, nes vyko didelė darbuotojų kaita. Vienų pavardės taip ir nuėjo užmarštin, kiti savo veikla liko žmonių atminty...

Šioje bibliotekoje apie 1964 metus pradėjo dirbti Alma Šiaučiulytė-Balčiūnienė...

Tuo metu knygų nebuvo daug, dauguma jų buvo žmonių suneštos iš namų. Alma Balčiūnienė vaikščiodavo po kiemus ir siūlydavo knygas. Kadangi biblioteka nuo Rubikių buvo maždaug 3 km., tai bibliotekininkei, neturinčiai geros sveikatos, buvo tolimas kelias.

Dalis knygų buvo patalpinta ir šiame Rubikių plytinės kontoros pastate, kur vieną dieną per savaitę bibliotekininkė aptarnaudavo rubikiečius.

1971 m. vykdant perspektyvinį bibliotekų tinklo plėtimo planą Anykščių kultūros vedėjo įsakymu Nr.14 (1971m. liepos 17 d.), Rubikių gyvenvietėje atidaroma nauja biblioteka. Jai skiriamos patalpos privačiame name, viename 35 kv.m. erdviame, šviesiame kambaryje. Patalpą apšildė krosnis. Gyventojų patogumui biblioteka įsikūrė pačiame gyvenvietės centre.

Anykščių kultūros skyrius, rajoninė biblioteka bei Anykščių apylinkės vykdomasis komitetas nupirko bibliotekai sekančius baldus – 5 knygų lentynas, rašomąjį stalą,10 kėdžių, kataloginę spintelę, radijo aparatą ir užuolaidas langams. Bibliotekos vedėja paskiriama Birutė Kazlauskienė.

Taigi, oficiali Rubikių bibliotekos gimimo data – 1971 m. spalio 5 d.