Naujienos

Kraštotyrinis darbas Viešintų filiale

Kraštotyra – tai savo krašto pažinimas. Dažnai apie gimtojo krašto meilę mes kalbame tiems ir su tais, kurie ir taip jį myli. Negalima, neįmanoma pamilti to, ko nepažįsti, didžiuotis tuo, ko nesi net girdėjęs ar matęs?

Kraštotyros dokumentų kaupimas daugeliui padeda prisiminti praeitį, sužinoti apie krašto žymius žmones, jų darbus.

Vienas žymiausių Lietuvos filosofų A. Maceina pabrėžė, kad „kraštotyra yra pirmoji ir svarbiausia priemonė pažinti tautinei dabarčiai“. Kraštotyrininkai turi galimybę prisiliesti prie didžiųjų tautos vertybių, suprasti ir vertinti istorinius įvykius, patys ieškoti ir atrasti, reikšti savo nuomonę, atskleisti gebėjimus, prasmingai leisti laisvalaikį.

Niekuo neišsiskiriantis iš kitų Anykščių rajone esančių vietovių miestelis, tačiau sulaukė didžiulio krašto tyrėjų dėmesio. Apie Viešintas istorinę medžiagą surinko ir knygą išleido kraštotyrininkai Raimondas Guobis ir Algimantas Bekenis. Šių autorių knyga buvo pristatyta viešintiškiams. Labai didelio dėmesio sulaukė kraštotyrininko A. Bekenio 2007 m. ir 2009 m. išleistos knygos: „Viešintiškių pamėgtos dainos“(1 ir 2 dalis).

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės draugijos narys, fotografas Tautvilis Uža išleido net šešias knygas: „Viešintiškių sodybos“ (2019m.), „Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės“ (2017 m.), „Viešintų mokykla, lyg vakar palikta“ (2014 m.), „Talentingieji viešintiškiai“ (2012 m.), „Iš širdies – viešintiškiai“ (2010 m.), „Viešintiškių pražydinta žemė“ (2008 m.).

Viešintų krašto puoselėtojams, kraštotyrininkams, aktyvistams A. Bekeniui ir T. Užai buvo buvo suorganizuoti susitikimai su Viešintų bendruomenės žmonėmis. Šių kraštotyrininkų darbus plačiai aprašiusi Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Bereauskienė interneto svetainėje www.grazitumano.lt ir leidinyje „Tarp knygų“.

Viešintų filiale yra parengti šie kraštotyros darbai:
Viešintų apylinkės audėjos/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.-52 psl. iliustr. 1976 m.
Darbas meistrą giria /Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 22 psl. ilistr. 1988 m.
Iš močiutės dainų kraitelės/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 12 psl. 1978 m.
Žinios apie nykstančius ir išnykusius kaimus/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 10 psl. 1979 m.
Tremties išgyvenimai/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 70 psl. 1992 m.
Viešintų seniūnijos senkapiai/Parengė Jolanta Mameniškienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 10 psl. 1996 m.
Išrovė iš Tėvynės mus kaip medį/Parengė Jolanta Mameniškienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 21 psl. 1999 m. iliustr.
Viešintų bibliotekos metraštis/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 18 psl. 1976 m. iliustr.
Viešintiškių kultūrinė veikla 1979-1985 m. /Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 12 psl. iliustr.
Mūsų apylinkė spaudoje/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 12 psl. 1975 m. iliustr.
Mūsų apylinkė spaudoje/Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 14 psl. 1976 m. iliustr.
Viešintų seniūnijos kaimai /Parengė Jolanta Mameniškienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 12 psl.2000 m. iliustr.
Atsiminimai apie dvarus /Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 10 psl. iliustr. 1980 m.
Laumės pasaka– medžio drožėjas Pranas Petronis. /Parengė Regina Bernatavičienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 54 psl. iliustr.1999 m.
Viešintų teleretransliatoriaus bokšto istorija/Parengė Jolanta Mameniškienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 50 psl. 2002 m. iliustr.
Apie iš Viešintų kilusius žymius žmones/Parengė Jolanta Mameniškienė; Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka Viešintų filialas.- Viešintos.- 190 psl. nuo 1998 m. iliustr. (pildoma)

Kraštotyrine medžiaga naudojasi mokiniai, studentai, knygų sudarytojai.

Viešintų filiale yra išsaugoti ir rankraščiai.

Laiko požiūriu nėra tokie vertingi, kaip rašyti prieš šimtą metų rankraščiai, bet tie, kurie išsaugoti yra brangūs artimiesiems žmonėms.

Išsaugota: G. Balčiūnienės rankraštis-biografija, P. Jurkšto eilėraštis, A. Strolienės eilėraščių sąsiuvinis, mokytojo P. Skriabūno šeimos dainų rankraštis.

Kartu su menotyrininke Jolanta Zabulyte, Anykščių rajono T. Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos pirmininku Tautvydu Kontrimavičiumi, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audrone Berezauskiene jaunieji Viešintų kraštotyrininkai Jokūbas Mameniškis, Rūta Mordasaitė-Mameniškienė, Karolis Selevičius, Nedas Čirūna, Grigalius Mameniškis dalyvavo ekspedicijoje po Viešintų seniūnijos kapines (2013.07)