Naujienos

JUOZO TUMO-VAIŽGANTO BIOGRAFIJA


Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933)

Juozas Tumas Vaižgantas – kunigas kanauninkas, švietėjas, rašytojas prozininkas, publicistas, literatūros istorikas, kritikas, leidėjas, pedagogas, knygnešys, bibliofilas, visuomenininkas. Jis gimė 1869 m. rugsėjo 20 dieną netoli Svėdasų, Malaišių kaime ūkininko šeimoje, mokėsi Kunigiškių pradžios mokykloje ir Daugpilio realinėje gimnazijoje. Baigęs gimnaziją Vaižgantas įstojo į Kauno kunigų seminariją, 1893 m. – įšventintas į kunigus.
J. Tumas-Vaižgantas buvo pirmasis Lietuvai pagražinti draugijos, įkurtos 1921 m., valdybos pirmininkas. Nuo 1923 m. jis pradėjo kurti pirmąjį Lietuvoje literatūrinį muziejų – Vytauto Didžiojo universiteto Rašliavos muziejų, 1923–1929 m. buvo jo vedėjas, eksponatų rinkėjas ir tvarkytojas. J. Tumas-Vaižgantas paskatino pirmąją lietuvių beletristę Liudviką Didžiulienę-Žmoną parašyti atsiminimus. 1925 m. perėmė ir sutvarkė jos rankraštinį palikimą.

Pirmąsias savo publikacijas 1890–1895 m. J. Tumas pasirašinėjo Juozapo iš Popšutės slapyvardžiu, o nuo 1895 m. visam gyvenimui pasirinko Vaižganto slapyvardį. Vaižganto kūryba pasižymi literatūriniu stiliaus originalumu, kalbos priemonių turtingumu ir liaudiškumu. Jo kūrybos viršūne laikoma 1929 m. pirmą kartą išleista apysaka „Dėdės ir dėdienės“.

J. Tumas kaupė asmeninę biblioteką. Pirmąjį lietuviškų knygų rinkinį, sukauptą seminarijoje 1888–1893 m., jis buvo priverstas sunaikinti. 1894–1917 m. jo rinktos knygos dingo Rusijoje. Nuo 1918 m. jis vėl kaupė savo biblioteką, 1923 m. besikuriančiai Kauno universiteto bibliotekai padovanojo 552 leidinius, o 1933 m. jo asmeninėje bibliotekoje buvo 1879 knygos ir periodiniai leidiniai. Iš viso J. Tumas buvo sukaupęs apie 4 tūkst. leidinių – daugiausia grožinės ir istorinės literatūros, meno leidinių. Jis buvo surinkęs 135 pavadinimų XIX–XX a. lietuvių periodinių leidinių. Nuo 1899 m. J. Tumas naudojo savo asmeninės bibliotekos antspaudą „Kunigo Juozo Tumo kningynas“, vėliau įsigijo du ekslibrisus. Jo knygose daug amžininkų autografų.

Vaižgantas mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune, buvo palaidotas Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, vėlesnio perlaidojimo vieta nežinoma.


Interneto nuorodos:

Juozas Tumas
http://www.anykstenai.lt

Juozas Tumas-Vaižgantas
http://lietuvai.lt

Vaižgantas Kaune
http://atminimas.kvb.lt

 

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ 

APIE PARODĄ
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO BIOGRAFIJA 
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO KŪRYBA 
APYSAKOS „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“ LEIDIMAI 
LITERATŪRA APIE JUOZĄ TUMĄ-VAIŽGANTĄ
RAŠYTOJO SLAPYVARDIS 
VAIŽGANTO TESTAMENTAS 
„DEIMANČIUKŲ“ IEŠKOTOJO TAKAIS 
J. TUMO-VAIŽGANTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS ANYKŠČIŲ KRAŠTE 
NUOTRAUKŲ GALERIJA