Naujienos

NUOTRAUKŲ GALERIJA

„Vaižgantas mus sustabdo savo asmenybės pilnatve. Kad ir kaip ta pilnatvė pasireikštų – monologu, proza, literatūrine studija, tylėjimu ar ramiu žvilgsniu iš nuotraukos (vis tokiu pat atviru veidu, vis tokia pat šviesia galva), jauti, kad susitikai kupiną energijos, sumanymų, tikslų, vaizduotės žaismo, poezijos, gimtosios kalbos begalybės Lietuvos žemelės išaugintą sūnų“. 

Robertas Keturakis

 

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ 

APIE PARODĄ
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO BIOGRAFIJA 
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO KŪRYBA 

APYSAKOS „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“ LEIDIMAI 
LITERATŪRA APIE JUOZĄ TUMĄ-VAIŽGANTĄ
RAŠYTOJO SLAPYVARDIS 
VAIŽGANTO TESTAMENTAS 

„DEIMANČIUKŲ“ IEŠKOTOJO TAKAIS 
J. TUMO-VAIŽGANTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS ANYKŠČIŲ KRAŠTE 
NUOTRAUKŲ GALERIJA 

J. TUMO-VAIŽGANTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS ANYKŠČIŲ KRAŠTE

Gražiausi Vaižganto atminimo įamžinimai yra arti jo gimtinės – Svėdasų krašte. Gimtojoje sodyboje Malaišiuose pastatytas rašytojo biustas, Svėdasų miestelio centre – J. Tumo-Vaižganto biustas ant aukšto, laiptuoto postamento su pjedestalu, Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje virš zakristijos durų įtaisytas J. Tumo-Vaižganto bareljefas. Svėdasų gimnazijai suteiktas J. Tumo-Vaižganto vardas, rašytojo vardu pavadintos gatvės Anykščiuose, Debeikiuose, Svėdasuose ir Kavarske. Vaižganto vardu vadinamas tiltas per Šventąją ties Žaliąja.

 

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ 

APIE PARODĄ
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO BIOGRAFIJA 
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO KŪRYBA 
APYSAKOS „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“ LEIDIMAI 
LITERATŪRA APIE JUOZĄ TUMĄ-VAIŽGANTĄ
RAŠYTOJO SLAPYVARDIS 
VAIŽGANTO TESTAMENTAS 
„DEIMANČIUKŲ“ IEŠKOTOJO TAKAIS 
J. TUMO-VAIŽGANTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS ANYKŠČIŲ KRAŠTE 
NUOTRAUKŲ GALERIJA 

„DEIMANČIUKŲ“ IEŠKOTOJO TAKAIS

„Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių meile. Tie veiksniai sudarė mano sielą, jais ir tegaliu save išaiškinti. Mano raštų tipai, vietų vardai, aprašymai ir padavimai iš čia semti, ne pramanyti...“.  


                                             Juozas Tumas-Vaižgantas


 

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ 

 

APIE PARODĄ
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO BIOGRAFIJA 
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO KŪRYBA 
APYSAKOS „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“ LEIDIMAI 
LITERATŪRA APIE JUOZĄ TUMĄ-VAIŽGANTĄ
RAŠYTOJO SLAPYVARDIS 
VAIŽGANTO TESTAMENTAS 
„DEIMANČIUKŲ“ IEŠKOTOJO TAKAIS 
J. TUMO-VAIŽGANTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS ANYKŠČIŲ KRAŠTE 
NUOTRAUKŲ GALERIJA 


SLAPYVARDIS

Visus grožinės literatūros kūrinius J. Tumas pasirašydavo Vaižgantu, tuo slapyvardžiu išėjo ir pirmosios knygos: „Vaizdeliai“ (1902), „Šis – tas. Trys Vaižganto apysakėlės“ (1906), „Sceniškieji vaizdeliai“ (1907). Vaižgantas tapo rašytojo asmens simboliu, antrąja pavarde <...>. Senieji svėdasiškiai pasakoja, kad Rytų Aukštaitijoje visada sėdavo daug linų. Buvęs paprotys ieškoti dvilypio lino, kurį įpindavo į linarovio pabaigtuvių vainiką. Tokį vainiką, kaip gausos simbolį, kabindavo ant sienos, vadindavo vaisgančiu. Greičiausiai šie papročiai, o ne tolimi ir užmiršti dievai, paskatino ir J. Tumą pasirinkti Vaižganto slapyvardį.

Vaitiekūnienė A. Vaižgantas. – Vilnius: Vaga, 1982. P. 44-45.

   

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ 

APIE PARODĄ
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO BIOGRAFIJA 
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO KŪRYBA 
APYSAKOS „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“ LEIDIMAI 
LITERATŪRA APIE JUOZĄ TUMĄ-VAIŽGANTĄ
RAŠYTOJO SLAPYVARDIS 
VAIŽGANTO TESTAMENTAS 
„DEIMANČIUKŲ“ IEŠKOTOJO TAKAIS 
J. TUMO-VAIŽGANTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS ANYKŠČIŲ KRAŠTE 
NUOTRAUKŲ GALERIJA