Naujienos

Anykščių bibliotekai dovana iš Pasvalio

Liepos 15 d. iš Pasvalio į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką atkeliavo didžiulis vokas, o tame voke dovana – anykštėno kunigo Albino Pipiro knyga „Tikėjimu, meile, viltimi“ (2011m). Dovaną biblioteka gavo iš Pasvalio krašto žurnalisto Sigito Kanišausko. Siuntėjas į knygą įdėjo atviruką su Pasvalio miesto vaizdu ir užrašė: „Viliuosi, kad iš Anykščių krašto kilusio Pasvalio krašto Garbės piliečio, kunigo Albino Pipiro knyga ras vietą Jūsų sukauptame kraštotyros lobyne. Dėkoju už malonų bendradarbiavimą. Mielai lauksiu atvykstant į Pasvalį. Šiltai ir saulėtai. Sigitas Kanišauskas, 21 07 14.“.

Didžiulis džiaugsmas ir malonumas gauti tokią dovaną. Juolab, kad knyga labai reikalinga ir svarbi anykštėnams, pildant dar tuščius Anykščių krašto istorijos puslapius. Didžioji knygos dalis yra kunigo A. Pipiro autobiografinio pobūdžio užrašai. Čia autorius pasakoja apie savąjį gyvenimo kelią nuo pat vaikystės iki nūdienos (tėviškė, kelias į mokslą, apsisprendimas dėl kunigystės, kunigo tarnystė parapijose ir kiti gyvenimo faktai). Taip pat knygoje spausdinami kunigo bičiulių, pažįstamų, artimųjų prisiminimai, įvairūs sveikinimai jubiliejų progomis, straipsnių spaudoje ištraukos, pamokslai.

Už pažintį su žurnalistu S. Kanišausku dėkojame Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorei Danguolei Abazoriuvienei. Direktorė taip pat pasirūpino, kad anykštėnai gautų kun. A. Pipiro kraštotyros darbą „ SKIEMONYS 1830–1970“, kuriame spausdinami kito anykštėno Stepono Šulsko atsiminimai apie Skiemonių ir Želtiškių apylinkes.

Anykščių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius kaupia autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Anykščių kraštu susijusias knygas. Būtų pakankamai sudėtinga sukomplektuoti išsamų, pilną kraštotyros fondą be pačių knygų autorių ar bibliotekos bičiulių pagalbos, jų dovanų. Jei knyga išleista nedideliu tiražu, tai nėra taip paprasta ją nusipirkti. Yra ir kitų įvairių trukdžių, dėl kurių ne visos reikalingos knygos atkeliauja į biblioteką.

Taigi, dėkojame Pasvalio krašto šviesuoliams Viešosios bibliotekos direktorei D. Abazoriuvienei ir žurnalistui S. Kanišauskui už pagalbą pildant Anykščių krašto dokumentų fondą, dėkojame už draugystę, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Audronė Berezauskienė
AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja