Naujienos

ĮRAŠAI IR NUOSAVYBĖS ŽENKLAI1.AUTOGRAFAS
2. ĮRAŠAS
3.MARGINALIJOS
4.DEDIKACIJA
5.ANTSPAUDAS
6.PROVENIENCIJA
7.GRIFONAŽAS
8.EKSLIBRISAS
9.SUPEREKSLIBRISAS

 

1.AUTOGRAFAS – kieno nors: autoriaus, leidėjo, dailininko, knygos savininko parašas ir įrašas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

2. ĮRAŠAS – knygų nuosavybės ženklas, rodantis knygos savininką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

3.MARGINALIJOS [lot. marginalis – pakraštinis] – pastabos knygų ar rankraščių paraštėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.DEDIKACIJA [lot. dedicatio – paskyrimas] – įrašas knygos pradžioje, nurodantis, kam yra skiriama knyga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.ANTSPAUDAS – knygos nuosavybės ženklas, įspaustas įrankiu su užrašu ar piešiniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

6.PROVENIENCIJA [lot. provenio – kylu, atsirandu] – a) knygos priklausomybės ženklas; b) knygos priklausomybės nustatymas pagal jos ankstesnių savininkų (įstaigų, organizacijų, bibliotekų) įrašus, knygos ženklus ar kitus duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

7.GRIFONAŽAS [pranc. griffonnage – keverzonė] – atsitiktiniai, improvizaciniai piešiniai rankraščių ar knygų paraštėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

8.EKSLIBRISAS, ekslibris [lot. ex libris – iš knygų] – knygos nuosavybės ženklas, mažas popieriaus lapelis su grafikos kūriniu, savininko asmenvardžiu, dažniausiai klijuojamas knygos viršelyje arba priešlapyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.SUPEREKSLIBRISAS, superekslibris [lot. super – virš + ekslibrisas] – atspaudas knygos viršelyje arba nugarėlėje. Paprastai sudarytas iš knygos savininko herbo (arba jo motyvų) ir monogramos piešinio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų