Naujienos

LEIDYBINIAI IR IŠLEIDIMO DUOMENYS I  1.LEIDYBINIAI DUOMENYS
  2.PRIEŠANTRAŠTIS
  3.SERIJA
  4.AUTORIUS
  5.BENDRAAUTORIS
  6.AUTORIŲ KOLEKTYVAS
  7.KOLEKTYVINIS AUTORIUS
  8.ANTRAŠTĖ
  9.PAANTRAŠTINIAI DUOMENYS
10.NUMERUOTOJI KNYGA
11.TOMAS
12.PIRMOJI LAIDA
13.PAPILDYTOJI LAIDA
14.PATAISYTOJI LAIDA
15.POMIRTINĖ LAIDA


 

1.LEIDYBINIAI DUOMENYS – privalomi knygą identifikuojantys duomenys, kuriuos leidėjas turi nurodyti knygoje pagal Lietuvos standartą LST 1219-92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

2.PRIEŠANTRAŠTIS – duomenys, spausdinami knygos antraštiniame lape arba viršelyje prieš autoriaus pavardę ir antraštę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

3.SERIJA [lot. series – eilė] – grupė vienos tematikos ar paskirties leidinių, turinčių bendrą serijinę antraštę ir vienodą apipavidalinimą. Kiekvienas leidinys, įeinantis į seriją (serijinis leidinys), paprastai turi savo antraštę ir autorių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.AUTORIUS – asmuo, sukūręs mokslo, literatūros, meno, muzikinį kūrinį, išradėjas, taip pat išvestinio kūrinio (vertimo, adaptacijos, inscenizacijos) sudarytojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.BENDRAAUTORIS – asmuo, kuris su kitu asmeniu (ar keliais asmenimis) parašė kūrinį ir įgijo autorių teisę į savo darbo dalį.

Į viršų

 

6.AUTORIŲ KOLEKTYVAS – keletas asmenų, parašiusių ar parengusių knygą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

7.KOLEKTYVINIS AUTORIUS – įstaiga, organizacija savo vardu rengianti, skelbianti knygą ar atsakanti už jos turinį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

8.ANTRAŠTĖ – knygos, jos skyriaus ar jos straipsnių pavadinimas, reiškiantis jų temą, idėją, publikacijos tipą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.PAANTRAŠTINIAI DUOMENYS – duomenys, paaiškinantys antraštę, informacija apie knygos tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus ir pan. Pateikiami antraštiniame lape po antraštės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

10.NUMERUOTOJI KNYGA – knyga, kurios kiekvienas egzempliorius pažymėtas atskiru numeriu, išspausdintu arba antspauduotu antraštiniame lape, kitoje jo pusėje arba viršelyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

11.TOMAS [gr. tomus – dalis] – daugiatomio ar tęstinio leidinio dalis, išleista atskira knyga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

12.PIRMOJI LAIDA (neteiktinas – pirmasis leidimas) – pirmą kartą skelbiamas veikalo tekstas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

13.PAPILDYTOJI LAIDA (neteiktinas – papildytasis leidimas) – veikalo laida, kurioje yra naujo teksto ar iliustracijų, palyginti su ankstesniuoju leidimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

14.PATAISYTOJI LAIDA (neteiktinas – pataisytasis leidimas) – kartotinė laida, kurios tekste nėra esminių pakeitimų, bet gali būti kai kurių faktų, formuluočių patikslinimų, apipavidalinimo naujovių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

15.POMIRTINĖ LAIDA (neteiktinas – pomirtinis leidimas) – veikalo laida, išėjusi netrukus po autoriaus mirties puliarinimo temomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų