Naujienos

Spausdintinė knyga ir jos giminaičiai

 

  1.RANKRAŠTINĖ KNYGA 
  2.KNYGA-RITINYS 
  3.SPAUSDINTINĖ KNYGA
  4.KNYGA BRAILIO RAŠTU
  5.KNYGA PADIDINTU ŠRIFTU 
  6.GARSINĖ KNYGA
  7.ELEKTRONINĖ (SKAITMENINĖ) KNYGA
  8.LAPELIS
  9.KORTELIŲ LEIDINYS
10.LANKSTINYS (BUKLETAS)
11.KNYGA-ARMONIKA
12.LEPORELAS
13.BROŠIŪRA
1.RANKRAŠTINĖ KNYGA – knyga, kurioje tekstas rašytas ranka. Nuo rankraščio skiriasi  vienalyčiu tekstu, lapų sutvirtinimu ir įrišimu.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


2.KNYGA-RITINYS – ritinys, ritininė knyga, viena seniausių rankraštinės knygos formų – lapai suklijuoti į juostą, kuri susukta į ritinį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų


3.SPAUSDINTINĖ KNYGA – didesnis negu 48 puslapių knygos formos leidinys.

Į viršų


4.KNYGA BRAILIO RAŠTU – knyga, atspausdinta specialiu reljefiniu, šešių taškų sistema grįstu, raštu, skirtu akliesiems.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų


5.KNYGA PADIDINTU ŠRIFTU – silpnaregiams skirtas leidinys, spausdinamas ryškesniu ir didesniu (pvz., 22) šriftu nei įprastos reginčiųjų raštu knygos.

6.GARSINĖ KNYGA – knygos teksto įrašas magnetinėje juostoje, kompaktinėje plokštelėje ar kitoje laikmenoje. Garsinės knygos skirstomos į rūšis: kalbančioji knyga, kasetinė knyga.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Į viršų

 
 
 
7.ELEKTRONINĖ (SKAITMENINĖ) KNYGA [angl. ebook] – elektroniniu formatu plokštelėje, kompiuteryje, specialiame skaitytuve arba kompiuteriniame tinkle pateikta semantinė niformacija.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.LAPELIS – neperiodinis nuo 1 iki 4 puslapių leidinys, spausdinantis informacinio arba reklaminio pobūdžio tekstą bei iliustracijas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.KORTELIŲ LEIDINYS – nustatyto formato kortelės pavidalo lakštinis leidinys, išspausdintas didesnio standumo medžiagoje.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.LANKSTINYS (BUKLETAS) – viename popieriaus lape išspausdintas ir vieną ar kelis kartus sulankstytas, bet nesusegtas leidinys (pvz., reklaminis lapelis).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Į viršų

 
11.KNYGA-ARMONIKA – knyga, sulankstyta „armonikos“ forma. Tinka visiems kūriniams, bet ypač su iliustracijomis.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.LEPORELAS – leidinys, išspausdintas ilgame popieriaus lape ir sulankstytas kaip armonika ir dar perlenktas per visą plotį.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.BROŠIŪRA – spausdintinė iki trijų spaudos lankų (iki 48 puslapių) apimties, susegta kaip sąsiuvinis knygelė, dažniausiai minkštu viršeliu; leidžiama politinėmis, socialinėmis, mokslo populiarinimo temomis.