Naujienos

Susitikimas su Jonu Sriubu

Spalio 27 d. Mačionių kultūros namuose vyko susitikimas su kraštotyrininku Jonu Sriubu, kuris parašė ir išleido mažu tiražu daugiau kaip 30 knygų, brošiūrų, mokymo priemonių bei kraštotyros leidinių. Jonas Sriubas daugiau kaip du dešimtmečius renka medžiagą apie gimtojo Anykščių krašto kaimus, jų praeitį.


Susitikime aptarėme mūsų projektą „Išnykusių kaimų atminimas“, mums rūpimus klausimus atsakė Jonas Sriubas. Pasiklausėme jo išgyvenimų, linksmų istorijų. Ir pažadėjo susitikti dar kartą su Mačionių kaimo gyventojais.

Projektą „Išnykusių kaimų atminimas“ finansuoja Anykščių rajono savivaldybė.

Daugiau apie Joną Sriubą informacijos galite rasti čia:
http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1634


Parengė Mačionių filialo bibliotekininkė Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė
Nuotraukos Ivetos Stankevičiūtės-Požėlienės