Naujienos

Pagautos, suvaldytos ir užrašytos mintys

Ir esame dabar, čionai, tik šią sekundę,
Todėl įkvėpus tyrą ryto oro gurkšnį
Mes pradedam iš naujo
Po truputį, keliaut pirmyn,
Kur mūsų dar nebuvo.
Ir mintimis, veiksmais, gerais darbais,
Palietę daugiaspalvės laimės plunksną,
Mes skubame kasdien su didele viltim
Laimingos ateities ir gėrio kurti.
(Jolanta Karaliūnienė. Nauja pradžia)

Tikriausiai kiekvienas iš mūsų suprantame, kad poetu netampama, juo tiesiog gimstama. Ir anksčiau ar vėliau ateina toks metas, kai ilgai brandintas mintis norisi išsakyti popieriaus lape.

Raguvėlėje gyvenančios Jolantos Karaliūnienės kūryba – tai prigimtinį jautrumą išsaugojusios širdies pokalbiai su pačiu gyvenimu, bandymas suprasti  jo prasmę ir kasdienybėje  atrasti  vertingiausius jausmus. Džiaugtis vasara, žiema ir visais metų laikais. Kiekvienas stulpelis, kiekviena eilutė pulsuoja autorės širdimi.   Kiekvienas žodis – išjaustas.

Galiu paskęsti liūdesy, galiu džiaugsmu dalytis,
Galiu padovanoti saulę ar užsisklęst tamsoj.
Galiu nuo šiol visus savus jausmus valdyti,
Nukrist, pakilt, atgimt arba numirti vienumoj.
(Jolanta Karaliūnienė. Išskrido...)

Veikli, muzikali ir kūrybinga asmenybė J. Karaliūnienė  prisipažįsta:  „Kai mintys nebetelpa galvoje, bandau jas užrašyti.“ Eilėraščiai, mintys, kelionių įspūdžiai nusėda jos asmeniniame tinklaraštyje. 

Raguvėlės bibliotekoje renkama medžiaga ir ruošiamas kraštotyros darbas apie Jolantos Karaliūnienės  kūrybą.

Raguvėlės bibliotekos informacija