Naujienos

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS PASKELBIMO METU

Lankytojų aptarnavimo tvarka, kultūros renginių organizavimo sąlygos (tvarkos).

1. Bibliotekos lankytojai aptarnaujami tokia tvarka:
1.1. teikiamos visos Bibliotekos paslaugos. Bibliotekos lankytojai aptarnaujami visose Bibliotekos patalpose ir už Bibliotekos ribų;
1.2. knygų (leidinių) grąžinimas vyksta bekontakčiu būdu, t.y. grąžinant knygas (leidinius) į knygų grąžinimo dėžę arba padedant juos tam paskirtoje vietoje (ant stalo); skaityklose naudoti leidiniai dedami  tam skirtą vietą;
1.3. lankytojų grąžintas knygas (leidinius) bibliotekos darbuotojas nuneša į karantinavimo patalpą, kurioje knygos (leidiniai) karantinuojami ne trumpiau kaip 24 val.;
1.4. vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams privaloma dėvėti apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones;
1.5. prie įėjimo į bibliotekos patalpas pateikiama informacija lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
1.6. užtikrinant lankytojų rankų higienos laikymąsi, prie įėjimo, abonemente ir skaityklose pastatomos rankų dezinfekcijos priemonės;
1.7. dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) dezinfekuojami ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;  kas valandą po 5 min. vėdinamos patalpos;
1.8. kompiuterių klaviatūrų apsaugai naudojama apsauginė plėvelė, kompiuterinė įranga valoma ir dezinfekuojama (valoma šluoste suvilgyta dezinfekcinių skysčių) po kiekvieno lankytojo (vartotojo) pasinaudojimo;
1.9. lankytojams privaloma dėvėti apsaugines pirštines skaitant periodikos leidinius skaityklose.
1.10. lankytojai rūbinėje neaptarnaujami. Rekomenduojama savo viršutinius drabužius ir daiktus nešiotis su savimi, nenaudoti kabyklų.

2. Kultūros renginiai organizuojami laikantis šių sąlygų:
2.1. užtikrinama, kad renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje;
2.2. sudaromos sąlygos tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (galimybė plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis);
2.3. renginio dalyviams ir žiūrovams pateikiama informacija apie saugaus darbo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu reikalavimus; apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;
2.4.  dalyviai ir žiūrovai informuojami, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą neatvyktų;
2.5. užtikrinama, kad į renginį nebūtų įleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
2.6.  pasirūpinama, kad dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant paliktų renginio vietą, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
2.7.  renginio metu darbuotojams privaloma, o  dalyviams, žiūrovams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
2.8. nerekomenduojama rengti ilgesnių nei 4 valandų renginių. Renginius iki 2 valandų rekomenduojama rengti be pertraukų.

Parengta pagal Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-33