Naujienos

Kraštietės dovana Anykščių viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams

Gegužės 16 d. (šeštadienį) iš Vilniaus į Anykščius su dovanomis atvyko kraštietė literatė, kraštotyrininkė  Irma Randakevičienė.  Ji Anykščių  L. ir S. Didžiulių viešajai  bibliotekai atvežė dovanų savo naujausią  poezijos knygą „Šiaurės eilės” (2020 m.). 
Meniškai įliustruotą, kietu viršeliu knygą išleido spaustuvė „Petro ofsetas", dizainerė Inga Petrauskienė, redaktorė  Rasa Bražėnaitė.

Paklausta, kodėl savo knygą pavadino „Šiaurės eilės", autorė atsakė, kad tai yra šaltos eilės, tai tarsi sustingęs laikas... Tačiau reikia pripažinti, kad ir tame sustingusiame laike yra vietos meilei. Nors autorė sako, kad niekada nesukurs soneto meilei, bet meilė yra Irmos širdyje ir iš jos sklinda...


  niekada nesukursiu soneto meilei
  nes laukiniai lindo iš urvų
  bėgo sviesdami ietis
  užsidegdavo akys kaip salvės
  švietė žibintais naktyje
  keliavo į Saremą
  rinkti akmenų Valhalai
  tarsi rieduliai iš paskos
  riedėtų
  kaip uolūs pėdsekiai. (p. 45)

  Eilėraštis „Meilė –  ne nuorūka“

  Jos ieškojau visur
  akiduobių slėniuose
  vijos mane tiktai tuštuma
  pridaviau ją į taros supirktuvę
  skambėjo tušti buteliai
  judriomis miesto gatvėmis bėgau
  įaugau lyg aš, lyg praeivė
  šnabždėjo balsai per saulėlydžio stiklą

  atmink mane, mandolina
  po kaštonais svaidė balzganas saules
  po gyvatvorėm mirko žūstančiom mano svajonėm
  po grindiniais, kur žiurkių namai
  sukabintos lingavo požemių saujose

  atmink mane, mandolina, aš užsidegiau
  ir liepsnojo tuomet ilgesio gatvės
  ir dundėjo po žeme traukiniai

  meilė ne apanglėjusi krosnyje nuorūka
  ne atkabintas vagonas, ne kūriko žarsteklis
  ir ne šachta, kurioje bėga
  skrudintos nuotekos

  meilė mano ilgesio nuotrauka
  iš albumo, kuris dingęs
  tik per kalkę matau
  lyg ir įspaudą iš kažkurios gudobelių vasaros ( p. 69.)

Tai ne pirmoji šios autorės knyga.  2010 m. kraštietė išleido romaną  „Reanimacijos palata”. Minėtą  knygą  ji paskyrė savo mamos  40-ies metų darbui medicinos sesele Anykščių ligoninėje atminti.  Irma yra Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narė. Jos poezija jau yra publikuota  Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narių kūrybos sutelktinėse „Marčiupys. 2010“ (red. A Ražinskas ir R. Tulušienė) ir „Marčiupys. 2016“ (2016 m.). Nuo 2017 m. ji yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė, aktyviai dalyvauja anykštėnų kraštotyrininkų sambūriuose, skaito pranešimus, dalinasi kraštotyros darbo patirtimi. Priminsime, kad 2013–2014 m. I. Randakevičienė savo iniciatyva nuskenavo anykštėno fotografo Izidoriaus Girčio išlikusį nuotraukų negatyvų archyvą, kurį vėliau perdavė saugoti Anykščių viešajai bibliotekai. 2013–2015 m. periodu kra6totyrininkė surado ir išsaugojo bei suskaitmenino Anykščių kraštui apie 100 tūkstančių senųjų fotografijų, t. y. dalį fotografo Povilo Jurkšto archyvo, dalį žymaus fotografo Algimanto Žižiūno  archyvo, susijusio su Anykščiais ir Vlado Žvirblio archyvą.

Dėkojame gerbiamai kraštietei I. Randakevičienei už dovanotas su autografais knygas ir lauksime jos susitikimo su anykštėnais skaitytojais.


Viešosios bibliotekos informacija