Naujienos

Kovo 11-oji Svėdasuose

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-metis Svėdasuose prasidėjo Šv. mišiomis. Po jų miestelio centre iškilmingai iškelta vėliava, giedotas himnas. Tradicinį minėjimą AKC Svėdasų skyriuje sveikinimo kalba pradėjo Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas.

Susirinkusiųjų pasveikinti atvyko buvęs miestelio mokyklos istorijos mokytojas, iniciatyvinės sąjūdžio grupės narys Gintaras Vaičiūnas.

Muziejininkas Raimondas Guobis šia iškilminga proga pristatė savo naujausią knygą „Jaunosios Lietuvos keliu“. Kalbėta apie tarpukario šviesą, prisiminti laikai, kai Svėdasuose netrūko patriotiškai nusiteikusio jaunimo. Raimondas parodė ir papasakojo apie sceną puošiančią vėliavą – pirmąją Svėdasų vėliavą, Trispalvę, pasiūtą Broniaus Neniškio, su kuria svėdasiškiai dalyvavo pirmuosiuose mitinguose. Kad ir kokia ji pablukusi, bet koks didis simbolis, kokia gili jo prasmė... Kaip rašė J. Tumas-Vaižgantas: „Laiminga yra lietuvių tauta, turėjusi simbolį, turinti tradiciją“.

Vilniaus folklorinis ansamblis „Labingis“, vadovaujamas Loretos Stoliarovienės, padovanojo puikų koncertą „Dainos sparnais apkabinsiu tave, Tėvyne!“. Ansamblio narė Zita minėjo, kad, jiems „dardant Utenos keliu“ praskrido būriai paukščių, tad „taip norisi apie laisvę dainuoti!“. Dainavo ne tik ansambliečiai, bet ir susirinkusieji. „Stovėjo tėvelis po žaliu liepu...“, „Sodauto...“, kitas įvairių regionų autentiškas dainas apie kareivėlius, partizanus, vėliavėles...

Ne tik dainuota, bet ir šokta, griežiant dviem smuikeliais, grojant gitarai, akordeonui, mušant būgnui... Po koncerto rinkomės pasivaišinti ir jaukiai pabendrauti Svėdasų bendruomenės namuose. Raimondas Guobis ansamblio nariams įdomiai papasakojo apie miestelio istoriją, o šie savo ruožtu smagiai padainavo dar keletą dainų.

VšĮ „Atvertos langinės“ vadovė Rūta Stanevičienė pakvietė pratęsti pažintį su mūsų kraštu ir nuvažiuoti  į kan. Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę – Malaišius. „Kol didelės idėjos laikosi kurioj tautoj, visada galima tikėtis, jog tauta gyvens ateity“. J. Tumas-Vaižgantas.

Svėdasų bibliotekos informacija
Nuotraukų autorė Inga Kilienė