Naujienos

Traupio istorija senuose fotoalbumuose

Šieno pjovėjai ir pradalgių daužytojos, Surdaugiai, apie 1950 m. Iš Z. Aleksiūnienės albumo

Vienas svarbiausių  krašto paveldo dokumentų – istorinės nuotraukos. Kad jos  būtų išgelbėtos nuo sunykimo, Traupio biblioteka jau nuo 2014 metų ėmėsi skaitmeninti nuotraukas iš gyventojų fotoalbumų.

Apsilankius gyventojų namuose ir paprašius pavartyti albumus su senomis fotografijomis, dažnai tenka išgirsti: išmetėm, sudeginom, galvojom, kad nėra prasmės laikyti, vaikams neįdomu. Puslapis iš savo tėvų, protėvių gyvenimo lieka ištrintas.

Biblioteka savo kraštotyros archyve turi suskaitmeninusi per  200 istorinių fotografijų. Ką pavyksta  rasti nuvykus į gyventojų namus, ką  patys bibliotekos lankytojai atneša ar pasidalina socialiniame tinkle Facebook, visos nuotraukos talpinamos  www.traupis.lt ir saugomos  skaitmeninėse laikmenose.

Senose fotografijose svarbiausia – žmonės. Įdomu matyti tą aplinką, kurioje jie gyveno, jų amžių, aprangą, nuotaiką. Iš senų nuotraukų matome, kaip buvo švenčiamos  šventės: krikštynos, vestuvės, palydos į kariuomenę, bažnytines šventės, visuomeninių organizacijų susibūrimai. Matome, kaip buvo dirbama kolūkyje.

Nuotraukos yra svarbus praeities liudininkas. Bėgant metams, keičiantis kartoms, išmirštant senoliams daug kas nuslenka į užmarštį. Bet kai išlieka nuotraukos, atmintis išsaugojama.

Traupio bibliotekos informacija