Naujienos

Susitikimas su Arvydu Juozaičiu

Kovo 15 dieną Svėdasų bibliotekoje lankėsi  kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus – Arvydas Juozaitis – rašytojas, filosofas, ekonomistas, sportininkas, politinis veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

Visiems susirinkusiems jis kalbėjo apie keturis kertinius valstybės stulpus – kalbą, šeimą, švietimą ir teisingumą. Pabrėžė gimtosios kalbos svarbą, savo šalies istorijos išmanymo būtinybę.

Kalbėjo, kad šeimos institucija turi būti ypatingai saugoma ir ginama. Su svėdasiškiais buvo diskutuojama apie teisingumą, ypatingojo prokuroro institucijos būtinumą. Kalbėta ir apie dvigubą pilietybę, Lietuvos piliečio pasą.

Kraštotyrininkas Raimondas Guobis prašė tarti keletą žodžių apie Juozą Tumą-Vaižgantą. Svečias žavėjosi Vaižganto asmenybe, jo laisva dvasia ir pažiūromis. Lygino jį su kitais vaižgantiškos dvasios žmonėmis – monsinjoru Kazimieru Vasiliausku ir Tėvu Stanislovu, kurie padarė didžiulę įtaką kandidato į prezidentus asmenybės formavimuisi. „Kur pasirodydavo Vaižgantas, ten nebelikdavo jokios priešpriešos“, sakė A. Juozaitis. Jo vizija, kad visi politikai dirbtų išvien, darnios valstybės labui. „Tai jau 303 susitikimas, keliaujant po Lietuvą ir skleidžiant idėjas, kuriomis tikiu“.

Dėkojame už jaukų vizitą ir už Svėdasų filialo skaitytojams padovanotą knygą „Šanchajaus istorijos“.

Inga Kilienė