Naujienos

Literatūrologo dr. A Bučio knygos pristatymas Troškūnuose

Literatūros kritikas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras A. Bučys Lietuvos 100-mečio proga išleido knygą „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure viduramžių Europoje“ (Leidykla „Vaga“, Vilnius, 2018). Kovo 8 d. Troškūnų kultūros namų salėje įvyko šio veikalo pristatymas, kuriame dalyvavo autorius dr. Algimantas Bučys ir Lietuvos teatro, kino aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Gediminas Storpirštis.


Renginio pradžioje žiūrovams buvo parodyta ištrauka iš LRT laidos „Lietuva mūsų lūpose“, kurioje pristatoma dr. A. Bučio beveik 600 puslapių knyga, skirta senovės Lietuvos valdovų (iki XV a.) istorinių titulų analizei.  Ar tikrai Lietuva turėjo tik vieną karalių? Kodėl po karaliaus Mindaugo mirties Lietuvos karalystę vadiname kunigaikštyste?

Z. Ivinskis knygos „Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties“ (Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma, 1978) pratarmėje rašė: „<...> statant Lietuvos istorijos „rūmą“, reikėjo uoliai naudotis kitų jau pagamintomis „plytomis“. G. Storpirštis kalbėjo, kad literatūrologas A. Bučys, kritiškai vertindamas istoriografiją, apžvelgdamas įvairiakalbius to meto rašytinius šaltinius ir atlikdamas jų analizę parašė knygą, kuri, kaip tikisi pats autorius, padės iš naujo permąstyti Lietuvos istorinį pasakojimą ir kitaip įvertinti Gediminaičių dinastiją.

G. Storpirštis skaitė ištraukas iš knygos, komentavo to meto istorinius įvykius ir nudžiugino žiūrovus sudainuodamas dainą Jono Biliūno eilėraščio „Svajonė“ žodžiais. Aktorius paminėjo, kad skaitant šią istorinę knygą patirsime ir skaitymo malonumą. Knyga parašyta kasdienine kalba, kita vertus, pateikiama ir istorinių šaltinių citatos su jų bibliografinėmis nuorodomis, naudotos literatūros sąrašai.

Literatūrologas A. Bučys papasakojo, kaip gimė idėja parašyti knygą apie Lietuvos karalius ir karalystę, kiek peržiūrėjo dokumentų archyvuose, kaip ir kur ieškojo to meto istorinių šaltinių.

Renginys tęsėsi daugiau kaip dvi valandas. Klausytojai uždavė daug klausimų ir diskutavo su literatūrologu A. Bučiu ir aktoriumi G. Storpirščiu.

Ir pabaigoje dr. A. Bučio citata apie savo parašytą knygą: „Nekviečiu manimi tikėti ir nesirengiu nieko įtikinėti kilniais patriotiniais monologais – siūlau ir kviečiu Gerbiamą Skaitytoją permesti akimis mano pateiktus, tiriamai problemai aktualius istorinių šaltinių fragmentus, kuriuos nagrinėju literatūrologiniu požiūriu kaip senųjų autorių įvairiomis kalbomis surašytus tekstus.“


Aurėlija Deveikienė
Troškūnų filialo bibliotekininkė