Naujienos

Biografinis leidinys apie Sigutį Obelevičių

Vasario pradžioje pasirodė knyga apie žinomą traupietį pedagogą, gamtininką, politiką Sigutį Obelevičių.  Biografinio leidinio „Toks pašaukimas: gamtai ir žmonėms“ sudarytoja – visuomenininkė, literatė Aldona Dudonytė-Širvinskienė . 200 puslapių knygą 500 egz. tiražu išleido Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“, kurio įkūrėja yra knygos autorė A. Širvinskienė.


„Lietuva graži ne tik gamta, bet ir gražiais žmonių darbais. Ši knyga apie Žmogų, kuris gyvena Anykščių rajono mažame Traupio miestelyje. Šis miestelis tapo žinomu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje pedagogo biologo Sigučio  Obelevičiaus dėka.

Šedevrą gali nutapyti tik talentingas dailininkas. Kiekvienas iš mūsų kas valandą, kasdien, kas mėnesį, kasmet tapome gyvenimo paveikslą savo gražiais darbais.

Kiekvieno iš mūsų skirtingi paveikslai ir nepakartojami. O paveikslas, kurį tapo pedagogas biologas, gamtininkas, politikas, savivaldos organizatorius, vadovas Sigutis Obelevičius nėra lygių Lietuvoje. Žmogus yra pasaulio, tautos dalelė, tad žmogaus gyvybė ir jo darbai priklauso visuomenei.

Vydūnas pasakytų – „patsai sau būk šviesuoliu.“ – pratarmėje rašo knygos autorė A. Širvinskienė.

Leidinyje supažindinama su gamtininko S. Obelevičiaus biografija, šeima, jo įkurtu garsiuoju botanikos sodu, aprašomos gamtininko išleistos knygos, straipsniai, apdovanojimai, publikuojamas straipsnių apie S. Obelevičių sąrašas. Didžioji dalis knygos  skiriama  politinei S. Obelevičiaus veiklai, jo nuveiktiems darbams, vykdytiems projektams  būnant Anykščių rajono meru. Knyga iliustruota fotonuotraukomis.

Ačiū knygos autorei Aldonai Širvinskienei  už didelį ir kruopštų darbą – parengtą rašytinį šaltinį apie žmogų, kurio prasmingi darbai gamtai ir žmonėms niekad neliks užmiršti.

Traupio bibliotekos informacija