Naujienos

Vaižganto skaitymai Svėdasuose


„Lietuvą ir lietuvius mylėjau, bet sentimentus jiems jau iškalbėjau savo raštuose – prašom pasiskaityti ir bus vis tiek, ar aš tebesu ar nebesu“.       
Vaižgantas
           
Šeštadienį įvyko pirmoji Vaižganto skaitymų ciklo dalis.

Skaitėme, ką apie Vaižgantą rašo Antanas Venclova, Vanda Zaborskaitė, Alfas Pakėnas.

Visi paeiliui skaitėme Raštų antrojo tomo ištraukas „Kunigėlio“ gimtuvės“ ir „Svėdasiškiai“.

Diskutavome, ar tikrai svėdasiškiai yra tokie, kaip apibūdino J. Tumas-Vaižgantas. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Joana Gutmanienė paskaitė savo mėgstamas ištraukas iš Vaižganto kūrybos.

Vaikai skaitė ir žavėjosi pasakojimais iš „Mikutis gamtininkas“ knygelės. Visi kartu pabandėme sukurti akrostichus Vaižgantui.

Kviečiame vėl susitikti ir jaukiai pabendrauti vasario 23 d. 15 val.


Inga Kilienė ir Dalia Paulavičienė