Naujienos

Smagu sugrįžti į gimtinę

Dar šių metų pavasarį mūsų kraštietis pedagogas, žurnalistas, redaktorius ir poetas Povilas Lapeikis Surdegio ir Troškūnų bibliotekoms padovanojo naujausias savo knygas, o rugsėjo 13 d. Surdegio bibliotekininkė Janina Uzdrienė pakvietė skaitytojus į susitikimą su autoriumi.


Gimęs ir augęs Surdegyje, mokyklą baigęs Troškūnuose P. Lapeikis nepamiršta savo gimtojo krašto ir jo žmonių. Eilėraščiai, skirti tėviškei, jos nepakartojamam grožiui, čia gyvenusiems ir gyvenantiems tėviškėnams sugulė į keliolika knygų.

Šį kartą svečias pristatė dvi naujausias savo knygas: “Dedikacijos“ ir „Nori – juokis, nori – verk“. 

Knygą “Dedikacijos“ poetas paskyrė giminėms, draugams, bičiuliams ir kolegoms, į ją surinkęs įvairiomis progomis jiems parašytas dedikacijas. „Nueitame kelyje sutikau daug žmonių, praturtinusių mane maloniais įspūdžiais, prisiminimais, žiniomis ir išmintimi. Už šį neįkainuojamą turtą visiems jiems esu nuoširdžiai dėkingas. Atsilyginti galiu tik padėkos ir pagarbos žodžiais, kuriuos išreiškiau eilėraščiais“ (P. Lapeikis).

Aštuonioliktoji Povilo Lapeikio kūrybos knyga „Nori – juokis, nori – verk“. Humoras ir satyra skirti Seimo ir Vyriausybės nariams, partijos veikėjams, ekrane šmėžuojantiems veidams.

Susitikimo metu P. Lapeikis pasidalino savo vaikystės prisiminimais, reikšmingomis gyvenimo akimirkomis, papasakojo apie save ir kūrybinį kelią.

Bibliotekininkė J. Uzdrienė P. Lapeikiui ir kitiems svečiams pristatė šiuo metu eksponuojamą prof. Osvaldo Janonio parodą „Surdegis ir jo gyventojai kompiuterinėje dailėje“, supažindino su senienų muziejaus eksponatais bibliotekoje.

Tiems, kurie panoro įsigyti P. Lapeikio knygų su jo autografu, autorius visiems mielai jas padovanojo, o Surdegio bibliotekos fondą papildė naujomis kitų lietuvių autorių knygomis.

Tikimės, jog graži tradicija tęsis: parašęs naują knygą ir ją išleidęs, P. Lapeikis apsilankys tėviškėje ir  susitiks su jo kūrybą mylinčiais skaitytojais.


Troškūnų bibliotekos bibliotekininkė
Sigita Steponavičienė