Naujienos

Knyga genocido aukoms atminti

Traupio bibliotekos kraštotyros kampelį papildė vertingos knygos: Jono Lukšės kraštotyrinė knyga „Už teisę išlikti“  ir Romualdo Grigo „Lietuvos piliakalnių paslaptys“. Knygas bibliotekai dovanojo  kraštietis dailininkas, kraštotyrininkas Jonas Lukšė. 


Leidinyje „Už teisę išlikti“ - XX a. vidurio Lietuvos okupacija ir gyventojų genocidas Anykščių krašto Traupio apylinkėje. Knygą išleidęs Jonas Lukšė – buvęs tremtinys, 1948 m. - 1957 m. kartu su šeima ištremtas į Sibirą, Zaigrajevo r., Buriatijos-Mongolijos ASSR.

Jono Lukšės preciziškai surinktų vertingų istorinių žinių knygoje publikuojama 1948 m. TSRS represijų vykdymo Lietuvoje kronika, Traupio apylinkės 1941 – 1954 m. tremtinių sąrašas, tremties vietų nuotraukos, partizaninės kovos ir žūties istorinė rekonstrukcija: partizanų vardynas, nuotraukos, pagrindiniai partizanų daliniai, svarbiausi įvykiai ir datos, ryšininkų vardynas, politinių kalinių vardynas, spausdinami lagerių regionai ir jų pavadinimai.

Knyga iliustruota fotonuotraukomis, autoriaus piešiniais, brėžiniais, kuriuose – Traupio genocido aukų žemėlapis, Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietos Sovietų sąjungoje, traupiečių tremties ir lagerių žemėlapis.

„Šis leidinys -  tai pagarbos duoklė aukoms ir istorinės atminties išsaugojimas. Eidami į klaikią nežinią ir mirtį, jie turėjo paskutinę viltį, kad vardai ir siekiai išliks dėkingų palikuonių atmintyje, nenutrūks lietuvių tautos genofondas. Traupis virš 1300 gyventojų neteko, o komunistinė spauda tokio fakto nepastebėjo. Pamiršo net paskleisti dezinformaciją. Tegul šis leidinys paskatins tuos, kurie ugdo jaunimo dorovinius daigus, puoselėja drąsias svajones, atvirai žiūrėti į įvykius, nepraleidžiant tuščių istorijos lapų...“- rašo knygos autorius.

Ačiū kraštiečiui Jonui Lukšei už istorinės atminties išsaugojimą ir tikėjimą, kad šis leidinys jaunimui bus kaip atminties paminklas ir orientyras į ateitį.

Knygoje „Lietuvos piliakalnių paslaptys“ – tarp didesnių ir mažesnių piliakalnių rasime ir Jono Lukšės pieštą Traupio seniūnijoje esantį Levaniškių Piliakalnį I tūkstantmetyje.

Traupio bibliotekos informacija