Naujienos

„Per pasaulį keliauju su knyga“


   

           

18-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę paminėjome balandžio 25 dieną Mačionių bibliotekoje. Į popietę „Per pasaulį keliauju su knyga“ atskubėjo vaikai po pamokų.

Susirinkę  aptarėme ką piešime ant popieriaus, nutarėme kad bus plakate pavaizduota knyga ir žeme, puolė vaikai piešti. Klausėsi Justino Marcinkevičiaus poemėlių ir eilėraščių iš knygelės „Laukinė kriaušė“. Taip pat domėjosi naujomis knygelėmis, jas vartė,  skaitė, diskutavo kokią knygą į kelionę pasiimtų kartu.

Mačionių  filialo bibliotekininkė Iveta Stankevičiūtė - Požėlienė