Naujienos

Žodžiams reikia muzikos

Supinsiu į knygą
Gražiausius žiedus,
Sudėsiu į širdį
Geriausius jausmus.
Surinksiu nuo kelio
Dulkeles širdies,
Sudėsiu dainelę
Iš laiko tėkmės.
   Širdies dainelė. Regina Polikevičiūtė-Kardišauskienė

Regina Polikevičiūtė-Kardišauskienė Troškūnų bibliotekai padovanojo jau  antrą išleistą  kompaktinį diską su dainomis jos eilėraščių tekstais. Dauguma poetės eilėraščių yra dainingi, todėl patraukia kompozitorių dėmesį. Diske „Tik paklausyk! Tik paklausyk!” 10 dainų, kurias atlieka ansamblis „Armena“ ir kapela „Ant ketvirto“. Muziką parašė A. Mačėnienė, R. Vaitiekūnas, M. Norvaiša.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė, rašanti ne tik suaugusiems, bet ir vaikams  Regina Polikevičiūtė-Kardišauskienė gimė Troškūnuose 1941 m. Baigusi Troškūnų vidurinę mokyklą, mokėsi Kauno 2-ojoje technikos mokykloje, įgijo braižytojos konstruktorės specialybę, vėliau ji studijavo Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakulteto vakariniame skyriuje, įgijo inžinierės mechanikės išsilavinimą. Šiuo metu gyvena Kaune, bet, kaip pati poetė sako „jos širdis Troškūnuose“. 

Pagal specialybę inžinierė, o širdyje poetė lyrikė Regina Polikevičiūtė-Kardišauskienė jau išleido 14 savo kūrybos knygų, yra tapusi ne vienos poezijos šventės laureate, gavusi padėkų už kūrybą. Ji aktyviai dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose, surinko į būrį gyvenančius Kaune savo kraštiečius iš Anykščių, Troškūnų ir įkūrė bendriją „Gimtinės varpas“.

Labai dėkojame mūsų kraštietei Reginai Polikevičiūtei-Kardišauskienei, kad nepamiršta gimtojo krašto, troškūniečių ir miestelio bibliotekai visada padovanoja savo knygas.

Troškūnų bibliotekos informacija