Naujienos

Dovana Surdegio bibliotekai

Smagu gauti dovanų, ypač  iš savo kraštiečių, kurie myli ir garsina savo kraštą.
Kiekvieną naujai išleistą knygą poetas Povilas Lapeikis nepamiršta padovanoti ir Surdegio bibliotekai. Dar dažais kvepianti skaitytojus jau pasiekė 16-oji poeto knyga „Dedikacijos“.

Ši knyga skirta žmonėms, kurių gyvenimas ar veikla susiję su Surdegiu ar jo apylinkėmis: Elvyrai Drazdauskienei–Tamašiūnaitei, Monikai Dilienei–Pajuodytei, Laimai Juzenienei–Žiukaitei, Povilui Masilioniui ir kitiems šio krašto žmonėms.

Nuoširdūs autoriaus žodžiai, gražūs prisiminimai apie jo gimtąjį kraštą ir žmones palies kiekvieno surdegiečio širdį.

Poetas Povilas Lapeikis dažnas svečias Surdegio bibliotekoje. Visada mielai bendrauja su skaitytojais ir pristato savo išleistas knygas.
Ačiū Gerb. kraštiečiui už dovanas. 

Iki susitikimų su autoriumi, laukite naujos knygos pristatymo.


Surdegio bibliotekininkė Janina Uzdrienė