Naujienos

Knyga, gimusi iš ilgesio gimtinei

2018-ieji, atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio metai, Traupio bibliotekai prasidėjo maloniomis dovanomis. Sausio 11 dieną bibliotekoje apsilankė kraštietė iš Vičiūnų, Kaune gyvenanti Danutė Stankelytė- Šulcienė.  85-erių  viešnia, lydima sūnėno, padovanojo bibliotekai autorinę poezijos knygą „Lietuva, tu buvai tokia“.


93 psl. knygelę nedideliu 10 egz. tiražu autorė išleido dar 2011 metais. Ji greitai buvo išplatinta, tad teko spausdinti antrą kartą. Knygoje – eilėraščiai, skirti gimtiesiems Vičiūnams, Traupio partizanams, atmintinoms datoms, giminaičiams. Knyga iliustruota fotonuotraukomis, kuriose – Stankelių šeima, Smetonos laikų kareiviai, partizanai, buvę vičiūniečiai.

„Manau, Lietuvai švenčiant  valstybės 100-metį, ši dovana bibliotekai bus maloni“, – šypsojosi kraštietė. Paklausus, kas paskatino rašyti eilėraščius, Danutė su ašaromis akyse kalbėjo, kad  eilėraščiai gimė iš ilgesio gimtinei.

Išnykęs Vičiūnų kaimas, kuriame nepriklausomos Lietuvos metais buvo 16 sodybų ir apie 100 gyventojų, yra išauginęs ne vieną poetinės sielos asmenybę. Keletą poezijos ir atsiminimų knygų gimtajam kaimui yra paskyrusi poetė, rašytoja Birutė Bagačiūnaitė-Silevičienė, gyvenimą gimtajame kaime knygoje „Vičiūnai“ poetiškai apdainavo ir rašytojas, inžinierius Gediminas Stankevičius.

Svečiai domėjosi bibliotekoje saugoma Vičiūnų kaimo istorija, vartė nuotraukas, prisiminė kadaise Vičiūnuose virusį gyvenimą, buvusius gyventojus.  Bibliotekininkė kraštietei dovanojo kraštotyrinę knygelę „Traupis“ ir B. Silevičienės knygą „Žuvėdros klyksmo aidai“. Viešnia  atsisveikino su pažadu dar kartą sugrįžti susitikimui su kraštiečiais ir skaitytojais.

Traupio bibliotekos informacija