Naujienos

Burbiškio bibliotekoje Tautvilio Užos fotografijų paroda

Tautvilis Uža. Nuotr. iš asmeninio albumo

„Žmogus gimęs meilei, laimei, kūrybai. Šios savybės leidžia sukurti puikius šedevrus, mielus akiai ir širdžiai dalykus. Daugiausia įkvėpimo vaizduotei ir grožio pajautai duoda gimtoji žemė, jos peizažai ir meilė savosioms sodyboms, kuriose žmonės auga, bręsta, kuria Meilės erdvę savo vaikams“.

Tautvilis UŽA

Ne pasirinkta profesija, o iš prigimties potraukis į grožį, į meną, tikriausiai ir paskatino kraštotyrininką aktyviai veiklai. Kiekviena nuotrauka liudija fotografo išmonę, sugebėjimą pažvelgti į paprasčiausią gėlę, į sustabdytas žmonių gyvenimo akimirkas.

2015 m. už savanorišką kultūros sklaidą Lietuvoje Tautvilis Uža įvertintas Gabrielės Petkevičaitės – Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Kraštotyrininko, fotografo, visuomenininko T. Užos pasaulis prasidėjo Viešintų krašte. Gyvendamas ir dirbdamas Panevėžyje jis nuolat jaučia gimtojo krašto žemės balsą ir savo darbais šį kraštą garsina.

Šių metų birželio mėnesį Burbiškio bibliotekos menų centre veiks Tautvilio Užos fotografijų paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose...“.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

Fortūna Rukšienė
Burbiškio bibliotekos  bibliotekininkė