Naujienos

„Ieškokim savyje poeto“


Kurgi žmogaus pradžia?
Gal ten, kur poeto pradžia.
Poetas prasideda žemėj.
Jo šaknys – tavy ir many.
Savyje poeto ieškokim....
                  (J. Marcinkevičius)

Vėsią besibaigiančio pavasario sekmadienio dieną traupiečių širdis šildė nuoširdi poezija ir lyrinės dainos. Vyko poezijos ir muzikos popietė „Ieškokim savyje poeto“ . Bibliotekos pakviesti, į Traupį atvyko bibliotekininkų Dianos Šermukšnienės ir Antano Žviko poetinis duetas ir Naujųjų Elmininkų vokalinis moterų ansamblis „Elmė“, vadovaujamas Irenos Kuliavienės.

Diana – kūrybinga kultūros entuziastė. Susipažinusi su kolegos Antano eilėraščiais, ji sukūrė poetinę – muzikinę kompoziciją. Poezijos ir dainų pynė keliauja ne tik po Anykščių miestelius, bet ir aplinkinių rajonų bendruomenes džiugindama klausytojų širdis.

Diana eilėraščius pradėjo rašyti būdama pirmoje klasėje. Jų nėra daug, bet eilėraščiai – labai išjausti, išgyventi. Diana rašo apie gimtąsias apylinkes, meilę, džiaugsmą, sielos bendrystę.

Antano poetinis talentas blykstelėjo jau perkopus antrąją gyvenimo pusę. Diana juokavo, kad Antanas tapo poetu, kai jam būnant senosiose bibliotekos patalpose Okuličiūtės dvarelyje, į pastato stogą trenkė žaibas. Nuo tada Antanas prabilo eilėmis. Jos pradėjo lietis kaip iš gausybės rago: apie gimtuosius Anykščius, jo grožį, meilę, gyvenimą. Būna, kad per dieną Antanas sukuria po kelis eilėraščius, o jo kūrybos bagaže – jau keli šimtai eilėraščių.

Traupiečiai, išlepinti teatrinių, koncertinių miestelio renginių, nesitikėjo, kad klausytis poezijos gali būti taip įdomu. Betarpiškas Dianos ir Antano poetinis pokalbis, pašmaikštavimai, kėlė šypseną, o jų eilėraščių grožis virpino širdis. Į poeziją gražiai įsipynė „Elmės“ moterų nuostabios lyrinės dainos.

Išklausę svečių programą, traupiečiai nutarė nenusileisti poetiniam Dianos ir Antano duetui ir parodyti savo kūrybinius sugebėjimus. Poetas Povilas Kulvinskas skambiai deklamavo eiles Lietuvos didvyriams ir ... moterims. Vienos „Elmės“ vokalistės grožis privertė poetą priklaupti ant kelių ir skirti meilės eiles tik Jai vienai...

Antanas Grimža – puikus skaitovas. Jis įtaigiai padeklamavo kraštiečių eiles: traupiečių himną, parašytą kun. S. Galvydžio, pristatė B. Silevičienės ir P. Kulvinsko eilėraščius.

Stefa Krištaponienė su jauduliu skaitė savo eilėraščius apie gimtinę ir Mamą. Klausantis jos eiliavimų, ne vienam sudrėko akys. O Janina Savickienė paskaitė sukurtą saviveiklininkų himną, dažnai dainuojamą per miestelio šventes.

Kuriančių eiles traupiečių yra ir daugiau, tik jie – labai kuklūs. Rašančios eilėraščius Irena Malickienė, Dominika Balčiūnė, Indrė Musteikytė neišdrįso atskleisti savo eiliavimų. Juk kūryba daugumai - tai sielos išgyvenimai: jautrūs, asmeniški, su niekuo nesidalinami...

Pasibaigus popietei, S. Obelevičius vedė svečius ir traupiečius botanikos sodo takais ir supažindino su daugiau nei 8000 augalų karalyste.
Renginio dalyviai skirstėsi pakylėti, širdis pripildę ne tik poezijos ir dainų, bet ir praturtinę botanines žinias. Ačiū S. Obelevičiui už įdomią ekskursiją, Dianai, Antanui ir „Elmei“, už įneštą į Traupį poetinės ir muzikinės šviesos lašelį.

Ačiū renginio rėmėjams: Traupio bendruomenei ir botanikos sodui.

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Traupio filialo bibliotekininkė Ramunė Musteikienė