Naujienos

Geriausių skaitytojų apdovanojimai Surdegio bibliotekoje

Gera knyga – tarsi pokalbis su protingu žmogumi: teikia žinių, moko apibendrinti tikrovę, suprasti gyvenimą. (A. Tolstojus)

Surdegio bibliotekoje jau tradicija tapo kasmet balandį per Nacionalinę bibliotekų savaitę apdovanoti geriausius bibliotekos skaitytojus.

Apdovanojimai surengti balandžio 26 d. Skaitytojus bibliotekininkė renka iš Surdegio miestelio, bei jo apylinkių.

Šiemet geriausiais išrinkti buvo skaitytojai senjorai. Tai – Giedrė Petronienė, Bronė Andrikonienė, Nijolė Kazimieraitienė, Silvanija Kaplerytė, Bronė Raščiuvienė, Vaclovas Inčius.

Geriausi skaitytojai buvo renkami atsižvelgiant į jų skaitinių kokybę ir gausą, dalyvavimą bibliotekos renginiuose ir pagalbą juos organizuojant.

Įteikdama padėkos raštus bibliotekininkė palinkėjo senjorams geros sveikatos bei toliau gražiai draugauti su biblioteka.

Po sveikinimų gėrėme arbatą ir diskutavome apie biblioteką, kas labiausiai džiugina skaitytojus, ką patartų jaunimui, kad labiau lankytųsi bibliotekoje, kokių renginėlių norėtų.

Surdegio bibliotekos informacija