Naujienos

Surdegio bibliotekoje „Tautinio kostiumo metai“

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei ir tautinio kostiumo metams paminėti Surdegio bibliotekoje eksponuojamas Anykščių kultūros centro kolektyvo „Sodžius“ aukštaitiškas moteriškas tautinis kostiumas.

Aukštaičių moterų kostiumai vieni iš archajiškiausių Lietuvoje. Tautiniai rūbai nuo kasdienių skiriasi tuo, kad pabrėžia ryšį su savo tauta konkrečioje geografinėje erdvėje . Šitame regione drabužiai iki pat XX a. pradžios buvo dekoruojami beveik vien tik audimo būdais. Senais laikais rūbai būdavo individualesni, įvairesni, nes kiekvienas kaimas, sritis ar regionas audė ir siuvosi savaip, laikydamiesi prosenelių tradicijų. Kad lankytojai detaliau susipažintų su aukštaičiams būdingais tautinio kostiumo bruožais, raštais buvo organizuotas renginys „Aprenk lėlę tautiniu kostiumu“. Iš medžiagos skiaučių mamos su vaikais, padedant bibliotekininkei Janinai Uzdrienei pasiuvo lėlėms tautinius kostiumus.

Bibliotekoje šiuo metu veikia dokumentų paroda „Nykstantys amatai Utenos apskrityje“. Tai pažintis su tautodailininke tekstilininke, audėja, pynėja Veronika Limbiene. Ji sukūrė per 70 originalių audimo raštų. Daug V. Limbienės audinių iškeliavo į JAV, Italiją, Norvegiją, Kanadą, Vokietiją, Švediją, Suomiją, Lenkiją ir kitus kraštus, jie puošia privačius namus bei katalikų bažnyčias. V. Limbienė išaudė daugiau kaip 6 tūkst. lovatiesių, daugybę smulkesnių audinių, taip pat pina iš šiaudų skrybėles, krepšelius ir dekoratyvines kompozicijas, veria šiaudinius sodus, riša verbas, gamina prakartėles ir pakulines skulptūras.

Surdegio bibliotekos informacija