Naujienos

Surdegio kalendorius 2017 metams

Jau keleri metai iš eilės, kai rengiamas reikšmingų ar mažiau svarbių, bet vertų prisiminimo jubiliejų ir datų Surdegio kalendorius. 2017 metų kalendoriujeužfiksuota  beveik pustrečio šimto įvykių ir sukakčių.

Pagal nusistovėjusią tradiciją į kalendorių pateko sukaktys, susijusios su:
— istoriniais įvairių valstybių (Rusijos, Lenkijos ir kitų) asmenimis, vienaip ar kitaip siejamais su Surdegiu;
— kraštiečiais, kurie gimė, gyveno ir (ar) dirbo Surdegyje (ūkininkai, verslininkai, tremtiniai, partizanų rėmėjai, pokario aukos, mokslininkai, aktoriai, mokytojai ir pan.)
— stačiatikybės istorija (Surdegio stebuklingoji Dievo Motina ikona, Šv. Dvasios vienuolynas, jo vyresnieji ir brolijos nariai, cerkvės, stačiatikių kapinės);
— katalikybės praeitimi (klebonų jubiliejinės datos, katalikiškosios organizacijos ir pan.)
— kolektyvais (vaikų prieglauda, visuomeninės organizacijos, kultūros namai, biblioteka ir pan.)
—knygų ir kitų publikacijų pasirodymu Rusijoje ir kitose valstybėse.
Pirmą kartą visos datos nurodytos pagal naująjį kalendorių. Prie kai kurių datų pateiktos nuorodos į istorijos šaltinius, iš kurių paimti faktai.Šiame kalendoriuje, kaip ir kituose kraštotyros leidiniuose apie Surdegį, vengiama istorijos faktų nutylėjimo, jų ideologizavimo ir vertinimo.
Kalendorius, deja, neapima Surdegio aplinkinių kaimų žymių datų.

Pažinkime savo miestelio praeitį tokią, kokia ji buvo...
Ačiū Profesoriui Osvaldui Janoniui

Skaityti Kalendorių 


Surdegio bibliotekos informacija