„Man niekas Tavęs neatstos“

„Man niekas Tavęs neatstos“ - kraštiečio poeto Povilo Lapeikio naujos knygos pristatymas vyko rugsėjo 22 dieną Surdegio bibliotekoje.

Šią poezijos knygą poetas skyrė gimtajam Surdegiui, jo vardo paminėjimo 505-ųjų metinių proga, bei jo ir jo apylinkių žmonėms - išėjusiems ir gyviesiems.

Daug eilėraščių poetas skyrė gimtinei ir joje vienu metu gyvenusiems žmonėms. Visą savo padėką ir pagarbą Gimtajam kraštui jis sudėjo į šią knygą.

Knygoje taip pat gausu eilėraščių skirtu savo Mamai, Tėčiui, kraštiečiams, Pedagogams, draugams.

Dėkoju poetui už gražias eiles skirtas „Surdegiečiams“ už dovanotas knygas bibliotekai, dėkoju visų skaitytojų vardu. Ačiū už gražias kartu su skaitytojais praleistas akimirkas, už šiltą bendravimą su mumis.

Surdegio vyr. bibliotekininkė Janina Uzdrienė