SURDEGIS. Kraštiečio dovana Surdegio bibliotekai


Kraštiečio dovana Surdegio bibliotekai

Prof. Osvaldas Janonis, paskutiniuosius penkerius metus paskyręs kraštotyrai, Surdegio bibliotekai padovanojo devynias kompaktines plokšteles. Jose įrašyti beveik visi jo darbo šioje srityje rezultatai.

Plokštelėje „Surdegis. Žinynas“ pateikta pataisyta ir papildyta spausdintinės atminimo knygos „Surdegis ir jo apylinkės“ pirmoji dalis.

Žinių apie 19 tūkst. Surdegio ir 50-ties aplinkinių kaimų gyventojų įrašyta kompaktinėje plokštelėje „Gyventojų sąvadas, XVIII a. pr. – XX a. pr.“. Ji parengta pagal išlikusias metrikų knygas ir pasitarnaus giminių genealoginių medžių sudarymui.

Vertingos medžiagos kaimotyrai yra kompaktinėje plokštelėje „Surdegio apylinkių kaimai“. Joje pateikiama žinių apie kaimų praeitį ir talpinami jų gyventojų iki XX a. pr. abėcėliniai sąrašai.

Dvi kompaktinės plokštelės skirtos Surdegio Šv. Dvasios vienuolynui. Vienoje įrašytas profesoriaus pasakojimas apie vienuolyno istoriją, kitoje – rusiškojo spausdintinio žinyno apie vienuolyną pataisyta, papildyta ir iliustruota laida.

Kraštotyrininkas sukaupė daug ikonografinės medžiagos apie Surdegio praeitį, tačiau jos negalėjo skelbti savo leidiniuose, nes tai jų leidybą būtų labai pabranginę. Kompaktinėje plokštelėje „Iliustruotasis Surdegis“ įrašyta įvairių piešinių, graviūrų, fotonuotraukų ir pan. apie Surdegio miestelio praeitį nuo XVI a. pradžios.

Profesorius jau keletą metų rengia Surdegio kalendorius. Dovanotoje plokštelėje įrašytas šių metų iliustruotas kalendorius.

Didelio kraštotyrininkų ir kitų skaitytojų dėmesio turėtų susilaukti kompaktinė plokštelė su bibliografijos rodykle „Surdegis amžių tėkmėj, metų bėgsme“. Joje aprašyti 1622–2015 metų leidiniai ir straipsniai bei archyviniai dokumentai iš Lietuvos ir Rusijos archyvų. Bibliografijos rodyklėje net 2255 įrašai lietuvių, rusų, lenkų, lotynų ir vokiečių kalbomis. Naudotis ja padės detali vardų rodyklė.

Kaip žinoma, kraštotyrininkas yra vertingo leidinio „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“ sudarytojas. Jis leidinį papildė. Dovanotoje kompaktinėje plokštelėje įrašytos visos keturios knygos (ketvirtojoje – jungtinė vardų rodyklė).

Kompaktines plokšteles skaitytojai vis labiau pamėgsta. Jos leidžia greit surasti reikalingą medžiagą ir ją išsispausdinti.

Dovana papildys negausų žinyniniais ir informaciniais leidiniais bibliotekos fondą.

Janina Uzdrienė