Meilė piešimui visam gyvenimui

Gegužės 3 d. Andrioniškio bibliotekoje pradėjo veikti Anykščių Trečiojo Amžiaus Universiteto (TAU) studentės Elvyros Gribulienės dailės kūrinių paroda. Pradžiai – trumpai apie TAU.

Universitetas įkurtas 2005 m. Aktyviai pradėjo veikti 2010 m., kaip atskiras juridinis vienetas įregistruotas 2012 m. Šiuo metu turi per 30 įvairių profesijų klausytojų-narių. 2015 m. Anykščių TAU tapo Nacionalinės asociacijos nariu.

Universiteto nariai kartu keliauja, lanko įvairius renginius, susitikimus su įžymiais žmonėmis, lektoriais. Labai aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose: mugėse, bendruomenių sambūriuose, Miesto šventėje visada audžia floristinį kilimą, verda obuolienę „Obuolinės“ šventėje... O kur dar bendri projektai su miesto biblioteka, laikraščiu „Anykšta“, Socialinių paslaugų centru ir kt. Praėjusiais metais dalyvavo Vilniuje Medardo Čoboto TAU surengtoje konferencijoje „Rytų Lietuvos studijos“. Čia buvo pristatytas ne tik Anykščių TAU, bet ir Anykščiai. Narių suruošta etnokultūrine ir kultūrinio paveldo paroda buvo sužavėti visi. Bendraudami su Socialinių paslaugų centru prieš šv. Kalėdas gulintiems ligoniams padovanojo 30 porų universiteto moterų megztų kojinių. Šv. Velykų proga buvo aplankyti Svėdasų senelių namų gyventojai ir apdovanoti dovanėlėmis.

Nors ir neturėdami savų patalpų universiteto studentai nuolat bendrauja su kolegomis : lankėsi Klaipėdos ir Raseinių TAU atstovai.

Parodos autorė, šio universiteto studentė Elvyra Gribulienė, dailę mėgo nuo vaikystės ir jaunystės metų. Prisipažino, kad ir šiandien tebesauganti 1958-1959 m. tapytus paveikslus... Beveik 50 darbo vaikų darželyje metų neleido atsidėti tikram kūrybiniam darbui. Augo vaikai... Pastebėjusi, kad anūkas irgi turi dailininko talentą, Elvyra ryžosi atgaivinti jį savyje...

Dailininkės paveikslų tematika labai įvairi: gėlės, žirgai, jūros ir gamtos vaizdai. Čia atrasime ir Puntuką, Anykščių bažnyčią, Trakų pilį ir kt. Tapybos technika čia taip pat įvairiapusiška: aliejiniai, akriliniai dažai drobėje, specialūs dažai ant šilko. Pastaraisiais metais Elvyra labai pamėgo paveikslus... iš vilnos.

Tai autorės antroji paroda... Pirmoji buvo eksponuojama Pasaulio anykštėnų bendruomenės salėje 2015 m. pabaigoje. Ši veiks iki birželio 17 d.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

A. Žvikas, Andrioniškio bibliotekos bibliotekininkas