Tavo vardas sklandė po Europą


Amžių kryžkelėse nepaklydai,
Visad buvai tu tarp stipriausių...
Kryžiuočių ietys lūžo, dužo skydai,
Kai Žalgirin išjojo lietuvaičiai...
Tava galybė pasiekė  Juodas Marias,
Tarytum  aras  Tavo vardas sklandė po Europą...
Tačiau atėjo laikas, jau kada,
Kai pagalvoji... širdį sopa...
Anei kalbos, nei jokio druko,
Nei ženklo buvusios galybės.
Neprigulmybę, tarsi pro tirščiausią rūką
Jau matė iškiliausios asmenybės...
Tik jų dėka pražydo Laisvės sodas,
Palikęs ją ir mums ir mūs vaikams,
Nors ir trumpa ji buvo, pasirodo,
Tačiau brangi išliko kiekvienam....    A.Ž.

*** *** ***


Šiomis eilėmis  ir  Danutės Žiukienės ir Roberto Raišelio atliekama daina apie Lietuvą  pilnutėlėje Andrioniškio Bendruomenės namų salėje susirinkę andrioniškiečiai pradėjo pačios reikšmingiausios tautos šventės – Vasario 16-osios Nepriklausomybės  atkūrimo dienos minėjimą.  Po nuoširdaus ir jausmingo  seniūnės  Laimutės Repečkienės sveikinimo visi  sugiedojome  Lietuvos himną.


Labai džiugu, kad  šventę praskaidrino svečiai. Nuotaikingą spektaklį pagal  K. Sajos komediją „Šeškai“ andrioniškiečiams padovanojo Skiemonių miestelio teatras, vadovaujamas tikrai devynių kultūros amatų meistro Gintauto Eimanavičiaus, pritraukusio į savo kolektyvą visų anykštėnių numylėtinį poetą ir architektą Žilviną Smalskų...  Šis spektaklis vyresniosios kartos žiūrovams gal priminė jų jaunystės laikus, o jauniesiems buvo  nebloga edukacinė programa...


Minėjime dalyvavo Anykščių rajono Savivaldybės Administracijos direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas. Nuotaikingą šventinę programą  savo pasirodymu baigė Vytauto Žiuko vadovaujama kapela „ Pelyša“.
 

Andrioniškio bibliotekos bibliotekininkas A. Žvikas