TROŠKŪNAI.Susitikimas su Panevėžio rajono literatais

Susitikimas su Panevėžio rajono literatais


Gruodžio 5 d. Troškūnų multifunkciniame centre viešėjo Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ prezidentas Stanislovas Grigas ir jo mama, knygos „Gyvenimo žingsniai“ autorė Ona Grigienė.

Poezijos knygos „Išaugau Nevėžio pakrantėje“ autorius Stanislovas Grigas kalbėjo, kad eilėraščiai gimsta iš jo gyvenimo situacijų, įvykių. Pamena, kaip jo mama skaitydavo savo pačios kurtas eiles ir dažnai pagalvodavo, kad gal ir pats galėtų rašyti. Pabandymai buvo dar jaunystėje, tačiau užrašų neišsaugojo, o žodžiai pasimiršo ir tik būdamas brandaus amžiaus, sukaupus jau nemažą pluoštą eilių išleido pirmąją poezijos knygelę. Pagrindinės temos – Tėvynė, tauta, motina, rašo ir apie tai, dėl ko jam labai skaudu, tai emigracija. Labai myli gimtą savo kraštą, todėl turi parašęs eilėraščių aukštaitiška tarme. Šiuo metu pradėjo rašyti ir eilėraštukus vaikams.

Ona Grigienė su liūdesio gaidele prisimena šalia Troškūnų buvusi Grybulių kaimą. Net pradinė mokykla čia buvo, kurioje dirbo mokytoja, šiame kaime ji sutiko savo būsimą vyrą, o dabar šioje vietoje tik laukai. Ji puikiai prisimena čia gyvenusių žmonių pavardes ir labai norėtų susitikti ir pabendrauti su tais žmonėmis, kurie ten gyveno, dirbo, nes jos mintyse kirba mintis parašyti prisiminimus apie jau išnykusį kaimą. Beje, salėje atsirado klausytoja, kuri tikrai žino, kad jos vyras mokėsi toje pradinėje mokykloje. Onos Grigienės eilėraščiuose visas jos gyvenimas: jaunystė, gyvenimo pradžios kelias, šeima, net keli eilėraščiai apie mediciną ir jos išgyvenimai, kai sirgo, buvusių gimnazistų susitikimai, kurie vyksta ir dabar, nors jų gretos ir labai išretėjusios.

Už lango ūžiant vėjui ir beldžiant į langus, jaukioje aplinkoje skambėjo šildantys ir nuoširdūs poezijos posmai, sentimentalūs prisiminimai, aukštaitiška kalba deklamuojami eilėraščiai. Taip troškūniečiai pavartė Stanislovo Grigo ir jo mamos Onos Grigienės gyvenimo knygos lapus.