„Rudens vėjų kuždesy...“
 

Ruduo nepakartojamas ir toks įvairus. Jis palieka širdyse įvairių jausmų paletę - džiaugsmingą nukritusių lapų virpėjimą, melancholišką lietaus barbenimą ir bauginantį vėjų kuždesį, tirštėjančių vakaro sutemų nerimą ir viltingą gruodžio laukimą. Tirštėjančios vakaro sutemos ir subūrė lapkričio 27 d. pavakarę burbiškiečius bei rubikiečius į muzikos ir poezijos vakarą „Rudens vėjų kuždesy“, kuris vyko AKC Burbiškio skyriuje. Maloniai nuteikė eksponuojama Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytojos Jūratės Vingrienės tapybos ant šilko paroda „Rudens siluetai“. AKC Burbiškio skyriaus renginių organizatorės Daivos Diržienės ir jos sūnaus Ado vakaro metu atliekamos dainos pritariant gitara suvirpino ne vieno klausytojo širdį. Į svečius atvykusi Naujųjų Elmininkų bibliotekininkė Diana Šermukšnienė deklamavo savo eiles ir kalbėjo apie pašaukimą kurti, apie savo santykį su poezija. Vakaro metu buvo prisimintas ir Paulius Širvys, liūdesio, ilgesio ir meilės poetas. Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialo vadovas Edmundas Vaitiekus skaitė jausmingas poeto eiles ir dalijosi girdėtais prisiminimais apie Pauliaus Širvio gyvenimo akimirkas. Tą vakarą sklandė gerumo ir bičiulystės dvasia, atvėrusi žmonių širdis poezijai ir muzikai.

Vakarą užbaigė labdaros fondo „Burbiškio bendruomenės centras“, įsikūrusio antrame pastato aukšte, renovuotų patalpų atidarymas. Šventinę juostelę perkirpo Anykščių VVG projekto administratorė Ilona Jurevičienė ir pasveikino fondo vadovę Fortūną Rukšienę su įkurtuvėmis. Naujose patalpose taip pat skambėjo poezija, buvo išsakytos padėkos visiems, prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos kūrimo.

Šį vakarą kartu su AKC Burbiškio skyriaus renginių organizatore D. Diržiene ruošė Burbiškio ir Rubikių filialų bibliotekininkės, vykdydamos Savivaldybės remiamą Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos projektą „KNYGA GYVA: šiuolaikinės formos tradicijose“.

Rubikių filialo bibliotekininkė
Genovaitė Šarskuvienė