„Pasikalbėk su manimi“


„Visagalis laikas gydo žaizdas.
O, kad taip visa, kas bloga,
Pamiršti galėtume...“

Šie žodžiai iš Teklės Grigienės ir Vitos Grigaitės-Jokubaitienės prisiminimų knygos „Pasikalbėk su manimi“, kurios pristatymą organizavo Burbiškio ir Rubikių bibliotekininkės, vykdydamos projektą „KNYGA GYVA: šiuolaikinės formos tradicijose“. Pristatymas vyko neįprastoje aplinkoje, Burbiškyje, sodyboje „Saulės blynas“. Sodybos šeimininkė Irena Adomonienė renginio svečiams pravedė edukacinę pamokėlę apie sukauptus antikvarinius eksponatus, jų atsiradimo istoriją ir paskirtį. Vėliau pakvietė visus į jaukią ir šiltą patalpą, kurioje ir vyko knygos pristatymas.

Knygos autorės - motina ir dukra,1941 m. tremtinės, išgyvenusios baisius devynerius metus Užpoliarėje, prie Ledynuotojo vandenyno, o iš viso Sibire praleidusios 16 metų. Tačiau ši knyga-ne vien apie tremtį: pasakojimas prasideda giminės istorija nuo XIX a.pab. ir siekia mūsų dienas. 1937-1941 metai autorių gyvenime sietini su Burbiškiu, kuriame pradžios mokykloje mokytojavo Teklė ir Antanas Grigai. Čia gimė ir dukra Vita, sūnus Algimantas. Iš Burbiškio 1941-ųjų birželio 14 dieną Teklė Grigienė su dar 4-erių metukų neturinčia dukrele ir dvimečiu sūneliu buvo ištremta į Sibirą. Vyras tuo metu slapstėsi.

Autorė Vita Grigaitė-Jokubaitienė pasakojo apie sunkią tremties kelionę prie Laptevų jūros, apie broliuko mirtį, apie šaltį, badą, pažįstamų žmonių netektis... Knygos autorės nėra literatės, tai vargų, nepaprastai sunkiai išgyvento gyvenimo pasakojimas, palydimas iš širdies plaukiančių eilėraščių. Renginio svečiai – muziejininkas T.Kontrimavičius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė P.Petrylienė, buvęs mokytojų Grigų kaimynas ir mokinys K. Bagdonas pasidalijo savais pastebėjimais apie knygą ir joje papasakotą gyvenimo istoriją.

Renginio pabaigoje sodybos šeimininkė Irena Adomonienė vaišino aukštaičių blynais su įvairiais dažiniais ir kvapnia žolelių arbata.

G. Šarskuvienė