Burbiškio bibliotekai - 60


“Paskutinis rudens mėnuo atidengia visą žemės nuogumą. Lapkritis yra tamsus, niūrus ir šaltas. Bet ne.... Su giliausia pagarba ir šilčiausiais jausmais sveikinu ir apgaubiu mėlynųjų levandų kvapu visus Jus, šios popietės dalyvius, atvykusius į mūsų Burbiškio krašto bibliotekos jubiliejinę šventę“ - šiais žodžiais lapkričio 8-osios popietę į susirinkusius Burbiškio kultūros namų salėje kreipėsi bibliotekininkė Fortūna Rukšienė. Visiems dalyviams mažieji bibliotekos lankytojai išdalino savo rankomis surištas levandų puokšteles.

Bibliotekininkė F. Rukšienė apžvelgė bibliotekos istoriją bei veiklą, pasidžiaugė pasikeitusiu bibliotekos įvaizdžiu. Po pastato renovacijos biblioteka atrodo jaukesnė, modernesnė. Veikia nemokama prieiga prie interneto, teikiamos dokumentų kopijavimo, skenavimo paslaugos, vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai.

Nėra dabarties, nebus ateities be praeities, todėl buvo prisiminti visi dirbę šio krašto bibliotekininkai. 20 metų išdirbusi Janina Karaliūnaitė – Ragaišienė ir kiti, išėję į nežinią, buvo pagerbti tylos minute.

Pasveikinti bibliotekos jubiliejaus proga atvyko daug svečių – vicemeras Donatas Krikštaponis, Liudvikos ir Stanislavo Didžiulių viešosios bibliotekos metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė, seimo nario Sergejaus Jovaišos patarėja Inga Čapkevičiūtė, Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas, kraštiečiai Eglutė ir Artūras Bogužai, Anykščių komunalinio ūkio direktorius Kazys Šapoka, bibliotekininkės kolegės, Anykščių VVG aktyvas.

Nuoširdžiais prisiminimais dalijosi Burbiškio bibliotekoje šešiolika metų išdirbusi Ligita Matulienė. Bendruomenės pirmininkės Ritos Titenienės sveikinimo žodžius palydėjo vokalinio ansamblio romansas. Šiltus sveikinimo žodžius tarė Burbiškio kooperatyvo atstovė Stanislava Zabulionienė, kolegės bibliotekininkės bei skaitytojai, bibliotekos lankytojai.

Aktyviausiems skaitytojams, bibliotekos bičiuliams ir pagalbininkams buvo įteikti padėkos raštai, o mažoji skaitytoja Faustina Vilūnaitė visiems dovanojo po gėlės žiedą.

Menų kampelyje veikė paroda “Iš bibliotekos gyvenimo“, dovanotos knygos kvietė malonaus skaitymo, o žvakių apšviestoje salėje tvyrojo levandų kvapas ir jautėsi nuoširdumas bei tarpusavio šiluma. O kaip gi kitaip: juk knygos galia ir šviesa suartina žmones, daro juos geresnius. Ne veltui kraštietis K. Šapoka kalbėjo: “Jeigu per dieną paskaitytume bent tris knygos puslapius, visi trigubai daugiau taptume geresni vieni kitiems“. Skaitydami knygas keliaujame per gyvenimą, pasiimdami išmintingus patarimus bei amžinąsias vertybes.

Renginio metu vaikų lūpomis kalbėjo K. Donelaitis, skambėjo Daivos Diržienės bei jos sūnaus Ado dainuojamoji poezija.

Viešosios bibliotekos metodinio darbo organizatorė V. Kontrimavičienė už šią gražią šventę, gausų skaitytojų būrį bei nuoširdų darbą padėkojo Burbiškio bibliotekininkei F. Rukšienei.

Ačiū, kad atveriate knygos langines, kad mylite knygas, kad skaitote. Jūs esate labai reikalingi, visada laukiami ir mylimi.

Šventės rėmėjai:
Anykščių savivaldybės L. ir S.Didžiulių viešoji biblioteka
Burbiškio agroserviso kooperatyvas
Burbiškio kaimo bendruomenė
Verslininkas Alvaidas Vilūnas


Fortūna Rukšienė
Burbiškio filialo bibliotekininkė