Kraštotyros parodos Surdegio bibliotekoje

Surdegio bibliotekoje šiuo metu veikia keturios kraštotyros parodos: 14 stendų užima originalus, pirmą kartą sudarytas vietos žymių datų kalendorius „Surdegio kalendorius 2014 metams“. Į jį įtraukti įvykiai nuo XVI amžiaus iki šių dienų. Šiais metais gražų jubiliejų švenčia pati biblioteka. Jai sukanka 65 metai. Kalendoriuje pažymėta ir jubiliejinė data nuo pirmosios lietuviškosios pradžios mokyklos įsteigimo (1919 metai). Didesni ar mažesni jubiliejai susiję su kultūros namais, elektrine, buitinio aptarnavimo paviljonu, pirmąja kolūkio valgykla ir kt. Prisiminti ir vietos visuomenės veikėjai, draugijų nariai, partizanai, tremtiniai ir kiti kraštiečiai. Nenuostabu, kad kalendoriuje nemažai vietos skirta įvairioms Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno datoms, susijusioms su vienuolyno brolijos ir koplyčių statybomis, cerkvės remontais ir pan. Šiuo metu jau pradėtas rengti „Surdegio kalendorius 2015 metams“.

Apie Surdegio biblioteką pasakoja iliustruoti stendai „Bibliotekai – 65“. Juose skaitytojas ras žinių apie bibliotekos praeitį, bibliotekininkus.

Skaitytojų dėmesį patraukia paroda „Neįtikėtina, bet faktas“. Ji pasakoja apie įdomybes, kurios kelia nuostabą. Pavyzdžiui, išvardyta, kokiose Lietuvos ir užsienio šalių cerkvėse yra Surdegio stebuklingosios Švč. Mergelės Marijos ikonos bei jų kopijos ir jos altorių stalai. Įrašai pasakoja: Rusijos caras Petras I Surdegio vienuolynui paskyrė 50 dvirublinių červoncų; 1848 metais keli sieksniai nuo vienuolyno viešbučio veikė smuklė; 1855 metais Surdegyje tebuvo penkios valstiečių sodybos, penki žydų namai, keletas lūšnelių ir dvi smuklės. Stende primenama, kad XX a. pirmojoje pusėje Ramygalos, Krekenavos apylinkėse, kai būdavo darganota diena, sakydavę: „Turbūt šiandien Surdegy popas pasikorė“ (aliuzija į 1890 metais dėl sunkios psichikos ligos nusižudžiusį vienuolyno vyresnįjį igumeną Serafimą), o Naujamiestyje, kai kaimynai susipykdavo, tai vienas kitam grasindavo: „Nešiu Surdegio rusų vienuolynui auką, kad tave liga sutrauktų“. Ne visi skaitytojai bus girdėję , kad 2011 m. gruodžio 19 – 2012 m. sausio 31 Ispanijos mieste Santiago de Compostela vykusioje parodoje „Dievo Motinos ikonos Rusų stačiatikių cerkvėje“ buvo eksponuojama Surdegio Švč. Mergelės Marijos ikonos kopija. Kai kurie įrašai priverčia nusišypsoti (pavyzdžiui, pasakojimas, kaip visoje Sovietų sąjungos spaudoje išgarsėjo J. Labakojo katė, namuose išauginusi voveriukus).

Ketvirtoji paroda – vienos būsimosios knygos paroda. Jos maketą iš Rusijos autoriai atsiuntė prof. Osvaldui Janoniui. Tai stambios apimties A. Ryžakovo ir N. Braginos knyga „Senolis Zosima ir jo Bogoliubo vienuolynas“. Joje apie 50 puslapių skirta Surdegiui. Knyga parengta rengiantis kanonizuoti archimandritą Zosimą (1840–1912), kuris paskutiniąsias savo gyvenimo dienas praleido Surdegio Šv. Dvasios vienuolyne. Joje smulkiai aprašomas archimandrito palaikų ekshumacija ir pervežimas iš Surdegio į Antruosius Sarsus (Sverdlovo sritis) 2012 metais. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis nuotraukomis.

Šias parodas bibliotekai padėjo surengti Vilniaus universiteto afil. prof. Osvaldas Janonis.
   

Viešosios bibliotekos informacija