Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas
                                                                            (Vydūnas)

Gimiau 1958m. Punžonių kaime. Vilniaus rajone. Tautodailininkų sąjungoje nuo 2007m. mama mėgo siūti, siuvinėti, audė. Tėvas – suvirintojas, lankstydavo ornamentus iš metalo. Nuo vaikystės mezgiau, siuvinėjau. Su mama kurdavom drabužius. Lankiau dramos, šokių būrelius. Mokiausi Vilniaus technologijos technikume.
Kūrybai atsirado laiko, kai užaugo vaikai. Sužavėjo O.Kujalienės kūrybos paroda, lankiau jos organizuojamus kursus. Dabar jau negalėčiau be kūrybos gyventi. Esu lietuvė, myliu viską, kas susiję su Lietuva, jos praeitimi. Noriu, kad vaikai ir anūkai žinotų lietuviškas tradicijas ir papročius.

Svarbesnės datos:
              Tautodailininkų sąjunga nuo 2007m.
2006m.  - Rokiškio prakartėlių paroda
2007m.  - Rokiškio prakartėlių paroda
2008m.  - Rokiškio prakartėlių paroda
2008m.  - Personalinė paroda Ukmergėje
2009m.  - Vilniaus apskrities konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“
2009m.  - Rokiškio prakartėlių paroda
2010m.  - Personalinė paroda Rokiškyje
              Tautodailininkų parodos Panevėžyje, Ukmergėje