K. Donelaičiui - 300

 

...O vis tik Donelaičiui buvo gera:
Jis žiemą matė tokią, kokią dera...
Braškėjo tvoros, medžiai mūrai,
Klampojo sniegą tie vyžoti būrai...

Medžius rogutėm traukė jie iš miško,
Kad net sniegai verpetais aplink tiško...
Laimingi grįždavo į savo namučius
Tam, kad apglėbtų žmoną, vaikučius...

Tikra palaima jųjų namuose...
Sakykit, ar tai ne tiesa?..

Tai žodžiai, skirti mūsų literatūros klasikui, dvasiškiui, pasauliečiui, poetui ir muzikantui - ir iš viso devynių amatų meistrui K.Donelaičiui.

Paminint 300-ąsias Mažosios Lietuvos būrų dainiaus gimimo metines Andrioniškio bibliotekoje veikia knygų paroda.

A. Žvikas, Andrioniškio bibliotekos vyr. bibliotekininkas