Medžio drožėjui Alfonsui Deresevičiui atminti

Gražią, saulėtą paskutinę žiemos popietę gausus būrys andrioniškiečių ir svečių rinkosi į biblioteką paminėti 10-ųjų mylimo ir gerbiamo Mikierių girininkijos girininko, medžio drožėjo Alfonso Deresevičiaus mirties metinių.

Ta proga bibliotekoje atidaryta autoriaus darbų paroda.

A. Deresevičius gimė 1952 m. Debeikiuose. 1969-1972 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete. Už dalyvavimą jaunimo protesto akcijose iš aukštosios mokyklos buvo pašalintas. Studijas neakivaizdžiai baigė 2000 m. ir įgijo miškininko išsilavinimą.

Nuo 1975 m. iki gyvenimo pabaigos A. Deresevičius gyveno ir dirbo Anykščių rajone. Su žmona Danute užaugino keturis vaikus.

Nuskambėjus J. Gudavičiaus ir K. Sakalausko - Vanagėlio dainos "Kur giria žaliuoja" posmams labai jausmingai renginį pradėjo Andrioniškio seniūnas, buvęs kolega S. Rasalas. Pasidalinęs prisiminimais šia malonia „liga“ jis užkrėtė ir kitus. Ypač jausmingai Alfonsą prisiminė žmona Danutė. Tęsdama jo darbus Danutė pasirodė ir pati kaip talentinga menininkė. Tai rodo jos rankomis išsiuvinėtas ir Andrioniškio bibliotekai padovanotas „Angelas“.

Tikrai šiltais ir linksmais prisiminimais pasidalino Anykščių miškų urėdijos urėdas S. Kinderis, draugai ir bendradarbiai A. Leika ir G. Baršauskas. Antrame bibliotekos aukšte visi gėrėjomės nuostabiais Alfonso darbais. Nepamiršdami, kad autorius buvo didžiulis dainos mylėtojas, viso renginio metu susirinkusius džiugino muzikantai G. Eimanavičius ir R. Raišelis.

Geriausiai šio garbaus Žmogaus gyvenimą ir darbus įprasmina anykštėno meistro J. Tvardausko koplytstulpyje ant kapo iškalta J. Marcinkevičiaus citata : „Ar žmonės žino, kad miškai - tai mūsų Žemės gyvos mintys, tai jiems išnykus amžinai žmogus ir žemė ims kankintis...“


A.Žvikas Andrioniškio bibliotekos bibliotekininkas