Svėdasiškiams - Čiurlionio takais

Ketvirtadienio popietę Svėdasų dailės galerijoje atidaryta fotomenininko Valentino Algirdo Kaliūno fotografijų paroda iš ciklo „Čiurlionio gimtinės takais“, kurioje 23 puikūs gimtosios ir numylėtos Dzūkijos ir vos keliais taip pat brangių Svėdasų bei Rubikių pakrantės vaizdais. Į parodos sutiktuves sugužėjo beveik pusšimtis svėdasiškių ir svečių, skambėjo prasmingi žodžiai, poezijos posmai, muzika. Parodą organizavo ir parengė svėdasiškių draugija „Alaušas“ ir miestelio biblioteka.

Prieš 75-erius metus Senojoje Varėnoje gimusiam V. A. Kaliūnui ši diena buvo dviguba šventė - ir parodos atidarymas, ir brandaus jubiliejaus paminėjimas. Šis neeilinio likimo žmogus, gimęs ir augęs nuostabiojoje Dzūkijoje, vargonininko bei valsčiaus viršaičio šeimoje, patyrė tremtinio dalią. 1960 metais sugrįžęs iš Permės srities įstojo į Juozo Talat - Kelpšos muzikos technikumą, tapo chorvedžiu, vėliau studijavo Valstybiniame dailės institute dailės padagogiką, Maskvos B. Ščiukino teatro institute - režisūrą. Reiškėsi įvairiose meno srityse: dailėje, teatro režisūroje, pedagogikoje, eseistikoje ir meninėje fotografijoje, surengė kelias dešimtis personalinių ir kolektyvinių tapybos ir fotografijos parodų, 2010 metais išleido biografinį kūrybos albumą „Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai“, pelnė apdovanojimų ir puikių įvertinimų ir už vaidmenis spektakliuose bei režisūrą, apdovanotas Varėnos savivaldybės „Sidabrinės bitutės“ ženklu. Kūrybiniais apžavais adoruojančiam savo gimtinei kūrėjui ypatingai brangus ir nuostabus Aukštaitijos kampelis - Svėdasai, mat iš mūsų miestelio kilusi jo žmona Aldona Maciulevičiūtė - Kaliūnienė.

Šventinę popietę tvarkingai ir drausmingai vedė Vilniaus svėdasiškis Vytautas Rimša, žodį tarė ir svėdasiškių darbais pasidžiaugė draugijos „Alaušas“ pirmininkas Algimantas Indriūnas, apie įkvepiančią fotografo kūrybą ir mus visus vienijantį „vienį“ kalbėjo tautodailininkas Aleksandras Tarabilda, sentencijomis, kad gyvenimas trumpas, o menas amžinas pastebėjo ir savo eilių paskaitė poetas Povilas Kulvinskas. Iki tol galerijoje veikusios džiugių akvarelių parodos autorė Irena Meištaitė pastebėjo, kad dailininko sukomponuoti, sugauti fotografijų vaizdai yra tokie pavykę, kad kiekvieną iš jų gali tapyti, įamžinti paveikslu. Fotomenininką sveikino, paroda džiaugėsi ir Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, svėdasiškė Milda Davainytė, kūrėją pavadino žmogumi gebančiu įamžinti nuostabias akimirkas, sušildyti „numelioruotas“ sielas ir mokyti į pasaulį žvelgti tarsi iš M. K. Čiurlionio „varpinės“, akordeonu grojo ir dainavo Onutė Jėckienė, nuotaika buvo puiki, daugelį vykusių pasakymų ir pastebėjimų lydėjo plojimai ir juokas. Puikiausiai nusiteikęs, bet kuklus V. A. Kaliūnas pastebėjo, kad ši diena viena laimingiausių gyvenime, kad jam brangi ir Dzūkija, ir Aukštaitija, kad tuos regionus jungia du didieji kūrėjai, lietuvių literatūros klasikai - Vincas Krėvė ir Vaižgantas. Menininkas paskaitė garsiojo dzūko vaizdelį apie jam taip artimą, rodosi nieko neveikiantį, prie ūkio darbų neprisidedantį, visą dieną aukštyn žvelgiantį ir laukiantį kol atsivers dangus svajotoją. O tada - sveikinimai, gėlės ir unikalaus projekto pristatymas - pagal V. A. Kaliūno menines fotografijas sukurtos audiovizualinės kompozicijos „Švytėjimas“ peržiūra ir galiausiai šiltas pabendravimas prie žemiškų vaišių stalo.

Raimondas Guobis