Padėka skaitytojams
 

Dėkojame Ritai ir Linui Dauniams dovanojusiems Svėdasų bibliotekai 40 naujų knygų. Tai ne pirma jų dovana bibliotekai - jau keletą metų skaitytojai skaito jų dovanotas knygas. Rita – pirmosios 1937 m. rudenį įsteigtos Svėdasų parapijinės J. Tumo - Vaižganto bibliotekos vedėjos Onos Juodelytės – Maculevičienės anūkė. Rita gyvena Vilniuje, bet, kai būna Svėdasuose, su dukrelėmis visuomet užsuka į biblioteką. Pabendrauti, pasidžiaugti, pasidalinti...

Taip pat norime padėkoti visiems dovanojusiems knygas šią vasarą:
Merui Sigučiui Obelevičiui
Reginai Balčiūnienei
Jurgitai Baltuškaitei-Leonickienei
Astai Baleišytei- Sabaliauskienei
Kazimierui Vytautui Bubliui
Vytautui Čiurliui
Rimgaudui Davainiui
Zitai Giedraitytei
Raimundui Kovui
Andriui Kuorui
Albertai Maculevičiūtei-Raugalienei
Almai Švelnienei
Žanetai Tumienei
Virginijai Valikonytei
Edvardui Zabarskui
Laimai Žvirblienai

Ačiū mažosioms skaitytojoms:
Auksei Brazauskaitei
Deivinai Šukytei

Neskaitoma knyga – tik susiūti popieriaus lapai su spausdintu tekstu. Skaitytojo rankose ji atgyja –kalba, moko, ramina, linksmina.. Juk iš gero literatūrinio kūrinio galime gerti lyg iš kalnų šaltinio ir jis niekada neišseks. Svarbu panerti į jį nuoga širdimi...“ (A.Zalatorius)

Svėdasų bibliotekos vyr. bibliotekininkės Dalia ir Violeta
2013-10-17