Kazimiero Tamošiūno piešinių paroda


Liepos ir rugpjūčio mėn. bibliotekoje veikė Kazimiero Tamošiūno piešinių paroda.

Kazimieras gimė netoli trijų rajonų – Rokiškio, Kupiškio ir Anykščių – susikirtimo ribos prie Šetekšnos upės, Naujasodės kaime, esančiame Rokiškio rajone.
Vaikystėje ir jaunystėje žavėjosi Svėdasus supančių ežerų Beragio ir Alaušo grožiu, čia lankė mokyklą, vėliau daug metų dirbo agronomu. Grožėjosi ir nuostabiomis Dviragio ežero pakrantėmis, kai dar mokėsi Salų aštuonmetėje mokykloje, Salų žemės ūkio technikume (vėliau dirbo dėstytoju).

Baigė Agronomiją Lietuvos žemės ūkio akademijoje bei sodo-daržo pedagogiką Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje.
Nuo 1988m. gyvena Vilniuje.

Kazimieras nuo vaikystės vertino grožį, žavėjosi gamta, jaunystėje mėgo fotografuoti, visuomet domėjosi daile, ypač N. N. Rericho, I. Glazunovo, I. Aivazovskio, M. K. Čiurlionio, K. Šimonio, K. Šklėriaus kūryba.

Svėdasų bibliotekoje eksponuojamuose piešiniuose - gamtos vaizdai, gėlės, medžiai. Piešiant naudojama įvairi technika, labai gražūs monotipijos būdu sukurti darbai.