Informacinis leidinys „Traupis“

Informacinis leidinys „Traupis“

 

Be savo krašto istorijos, papročių, praeities žinojimo – mes tarsi neturėtume šaknų, nebūtume tokie svarbūs. Vienas iš pagrindinių Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Traupio padalinio veiklos krypčių – kraštotyrinė veikla.

Atsiradus galimybei, Traupio miestelio bendruomenei laimėjus projektą „Materialinės bazės aktyviai kultūrinei, socialinei ir švietėjiškai veiklai Traupio bendruomenėje sukūrimas“, Traupio biblioteka ėmėsi iniciatyvos ir parengė informacinį leidinį „Traupis“, kurį 300 egz. tiražu išleido Utenos spaustuvė.

Leidinys – 56 psl. apimties, iliustruotas, jame publikuojama trumpa Traupio miestelio istorija, informacija apie Šv. Onos bažnyčią, seniūniją, mokyklą, botanikos sodą, miestelio bendruomenę, paštą, medicinos punktą, kultūros namus, biblioteką, iškiliuosius žmones.

Knygelėje – net 50 spalvotų fotografijų iš Traupio istorijos ir šiandieninio visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo. Fotografijų autoriai : D. Tolušytė, S. Jankus, E. Dobrovolskis, R. Musteikienė.

Šis leidinukas, kad ir nedidelė, bet svarbi dalelė bekraščiuose kraštotyriniuose aruoduose.

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
vyr. bibliotekininkė Ramunė Musteikienė