Susitikimas su poetu Povilu Lapeikiu

Susitikimas su poetu Povilu Lapeikiu


Sode obelėlės žydės žydės.

Pakalnių upeliai gurgės gurgės.

Pakraigėj balandžiai burkuos burkuos.

Miškely gegutė kukuos.

... renginys prasidėjo posmais, autoriaus eilėmis, kurias skaitė mokinukai.

Balandžio 26 dieną, Surdegio bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiečiu poetu Povilu Lapeikiu, autoriaus naujų knygų pristatymas.

Autorius pristatė savo naujas knygas – „Tas mielas žemės kvapas“ ir „Velnio tuzinas“, skaitė savo kūrybos eilėraštį „Gimtajam Surdegiui (šis eilėraštis yra diplomuotas.)

Ansamblis „Sodžius“ skyrė savo dainas poetui, bei Surdegio bendruomenei.

Autorius dovanojo savo knygutes vaikams, bibliotekai, draugams. Žinoma neapseita be autografų.

Tariu nuoširdų ačiū autoriui, už dovanotas knygas bibliotekai, už gerą nuotaiką, už gražias akimirkas suteiktas Surdegio bendruomenei.

Tai pat dėkoju ir ansambliui „Sodžius“ už gražias dainas, nuoširdumą, linkiu Jums sveikatos, ir tikimės, kad dar susitiksime ne kartą.

Surdegio bibliotekininkė Janina Uzdrienė