Paroda „Surdegis tarpukariu“

 Paroda „Surdegis tarpukariu“

 

Surdegio biblioteka parengė parodą „Surdegis tarpukariu“. Ją sudaro keturi skyriai: „Bažnyčia“, „Mokykla“, „Ūkis“ ir „Gyventojai“. Parodai panaudotos foto nuotraukos iš kraštiečių prof. Rimtauto Kašponio, prof. Arvydo Pajuodžio, kun. Jono Labakojo dukterėčios Elonos Labakojytės-Ribokienės, Janinos Baublienės ir kitų asmeninių albumų. Parodoje pateikta detali informacija apie Surdegio Švč. Marijos Mergelės bažnyčią tarpukariu ir jos klebonus, Surdegio pradžios mokyklą ir jos mokytojus, Surdegio pieno perdirbimo bendrovę. Žiūrovų dėmesį patrauks pavasarininkų, šaulių, Surdegio katalikių moterų draugijos narių nuotraukos. Tai pirmoji paroda iš ciklo parodų, kuriose bendruomenei pristatoma rengiamo spaudai enciklopedinio žodyno „Surdegis“ medžiaga. Parodą padėjo rengti Pasaulio anykštėnų bendrijos narys, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, Kauno anykštėnų draugijos pirmininko pavaduotojas, Vilniaus universiteto afiliuotasis prof. Osvaldas Janonis. Paroda skirta Pasaulio anykštėnų metams.

Janina Uzdrienė
Surdegio filialo vyr. bibliotekininkė