Knygos gimtajam kaimui

 

Vasario 17 d. Traupio bendruomenės salėje vyko rašytojos, kraštietės Birutės Silevičienės poezijos knygos „Ačiū Tau, Gimtine” ir kraštotyros leidinio „Nutrūkusi kaimo styga” pristatymas. Knygas rašytoja paskyrė išnykusiam gimtajam Vičiūnų kaimui.

Renginio metu autorę sveikino: Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Tėvynės pažinimo draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkė, kraštotyrininkė Birutė Mikulytė, Lietuvos kraštotyros draugijos valdybos narė, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės draugijos pirmininko pavaduotoja Audronė Berezauskienė, Traupio seniūnė Daiva Tolušytė, Traupio bendruomenės pirmininkė Janina Savickienė, Traupio kultūros namų renginių organizatorius Antanas Grimža. Kraštiečių vardu autorę sveikino Stefa Krištaponienė, „Žaibo“ būrio partizano Antano Juzukėno dukra Nijolė Vanagienė, kurios laiškai publikuojami autorės knygoje. Traupio bibliotekos skaitytojų vardu už dėmesį ir kūrybą gimtajam kraštui dėkojo ir sveikino šio straipsnio autorė.

Kraštietės B. Silevičienės knygas pristatė literatė, labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“, remiančio jaunuosius poetus, pirmininkė Aldona Širvinskienė. Savo kūrybos ir kitų autorių dainas dainavo ir gitara grojo Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narys, bardas Algimantas Baronas.

B. Silevičienė – poetė, rašytoja prozininkė, memuaristė, septyniolikos knygų autorė. Ji yra Vilniaus literatų klubo „Laiškas“ narė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Vilniaus zonos pirmininkė.

B. Silevičienės kūryba buvo spausdinta šalies ir įvairių rajonų laikraščiuose, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūrybos rinkiniuose „Vyšnios kauliukas“ (2004 m.), „Pavasario ženklai“ (2005 m.), „Kaimo rašytojas“ (2006 m.), „Iš duonos pateka saulė“ (2008 m.), „Švenčiausias vardas“ (2008 m.), „Vagos“ (2008 m.), politinių kalinių ir tremtinių kūrybos rinkinyje „Vilties žarija“ (2003 m.) ir poezijos antologijoje „Veidu į Tėvynę„ (2003 m.).

Už kūrybinę veiklą B. Silevičienė yra pelniusi įvairių apdovanojimų. Už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga suteikė B. Silevičienei Lietuvos kaimo kultūros šviesuolės vardą (2004 m.).

Kraštietė gyvendama Vilniuje palaiko glaudžius ryšius su Traupio biblioteka, kaimo bendruomene, organizuojami jos kūrybos pristatymai.

Ramunė MUSTEIKIENĖ
Traupio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė